Ruokatieto Yhdistyksen vienninedistämiskampanjalle lähes kolme miljoonaa euroa

Uutinen - Julkaistu 17.12.2020

Ruokatieto Yhdistys ry:n ohjelma ’ European Pork and Poultry – Quality Meat, Happy People’ on saanut lähes kolmen miljoonan euron rahoituksen EU:n menekinedistämisvaroista.

Rahoituksella edistetään eurooppalaisen sian- ja siipikarjanlihan vientiä Kiinaan. EU:n rahoitus on mittava, sillä sen osuus on 80 prosenttia ohjelman kokonaiskustannuksista.

Ruokatiedon vienninedistämiskampanjan tavoitteena on korostaa EU:ssa ja Suomessa vastuullisesti tuotetun ja korkealaatuisen sian- ja siipikarjanlihan turvallisuutta, jäljitettävyyttä ja hyvää makua. Kampanjan toivotaan lisäävän kuluttajien tietoisuutta eurooppalaisista sian- ja siipikarjanlihatuotteista Kiinassa sekä tavoittaa kuluttajien lisäksi ruoka-alan vaikuttajat.

Kampanjan kohderyhminä ovat kiinalaiset vähittäiskauppa- ja suurkeittiöasiakkaat sekä kansainvälisissä että paikallisissa yrityksissä.

EU on tänä vuonna panostanut voimakkaasti maataloustuotteiden viestintä- ja menekinedistämistoimiin lisäämällä käytettävissä olevaa määrärahaa.

Vuonna 2015 määräraha myönnettiin yhteensä 60 miljoonaa euroa. Tänä vuonna jaossa oli  noin 200 miljoonaa euroa. Määrärahasta noin puolet osoitetaan yhden jäsenmaan ohjelmiin ja puolet useamman jäsenmaan ohjelmiin sekä sisämarkkinoille että kolmansiin maihin.

Lue lisää: Ruokatieto

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen  17.12.2020