Ruuan alkuperätieto kuluttajien näkyvillä pian nykyistä laajemmin

Uutinen - Julkaistu 24.2.2020

 

Elintarvikkeiden pääainesosan alkuperämaan on jatkossa oltava kuluttajien nähtävillä kaikissa EU-maissa. Huhtikuun alusta 2020 lähtien sovellettava EU-asetus parantaa ruuan alkuperätiedon näkyvyyttä myös Suomessa, jossa alkuperätiedon ilmoittamista on voitu edellyttää kansallisella asetuksella toistaiseksi vain liha- ja maitotuotteilta.

Uusi Euroopan komission täytäntöönpanoasetus koskee elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan ilmoittamista. Jos elintarvikkeen alkuperämaa on ilmoitettava, ja se on eri kuin tuotteen pääainesosan alkuperämaa, on myös pääainesosan alkuperämaa jatkossa ilmoitettava. Vaihtoehtoisesti voidaan ilmoittaa, että pääainesosa ei ole peräisin nimetystä elintarvikkeen alkuperämaasta.

Pääainesosan alkuperämaan ilmoittamista koskevalla vaatimuksella pyritään varmistamaan, että kuluttajaa ei johdeta harhaan elintarvikkeen ja sen ainesosien todellisesta alkuperämaasta. Jos pääainesosan alkuperämaa on sama kuin elintarvikkeella, ei pääainesosan alkuperämaata tarvitse erikseen ilmoittaa. Jos esimerkiksi Suomessa suomalaisesta rukiista valmistetusta ruisjauhosta leivotun leivän alkuperämaaksi on ilmoitettu Suomi, ei pääainesosana käytetyn rukiin alkuperämaata tarvitse erikseen ilmoittaa.

Pääainesosalla tarkoitetaan sellaista ainesosaa tai ainesosien yhdistelmää, jonka osuus kyseisestä elintarvikkeesta on yli 50 prosenttia tai jonka kuluttaja yleensä liittää elintarvikkeen nimeen. Pääainesosa voi olla myös koostettu elintarvike, esimerkiksi mansikkahillo. Elintarvikkeella voi olla myös enemmän kuin yksi pääainesosa. Toimija määrittelee elintarvikkeen pääainesosan itse.

Kansalliset asetukset alkuperämaatiedosta edelleen voimassa

Suomi on useissa yhteyksissä esittänyt, että elintarvikkeiden alkuperämerkinnöistä tulisi säätää ensisijaisesti EU-lainsäädännössä. Harmonisoiduilla säännöksillä varmistettaisiin vaatimusten johdonmukainen soveltaminen kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Koska alkuperämerkintöjä koskevaa EU-lainsäädäntöä ei kuitenkaan ole kehitetty toivotulla tavalla, Suomi on pyrkinyt lisäämään alkuperämaatiedon läpinäkyvyyttä kansallisilla asetuksilla.

Vuonna 2016 annettiin maa- ja metsätalousministeriön asetus, joka velvoittaa ilmoittamaan valmiiksi pakattujen Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden ainesosana käytetyn lihan sekä maidon ja maitotuotteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaa. Asetus säädettiin komission edellyttämällä tavalla määräaikaiseksi, ja sen voimassaolo jatkuu maaliskuun 2020 loppuun asti.

Huhtikuusta alkaen sovellettava EU-asetus ei vastaa kaikilta osin niitä alkuperämerkintävaatimuksia, joiden mukaan Suomessa on viime vuosien aikana toimittu. Maa- ja metsätalousministeriö on siksi lähettänyt komissiolle ehdotuksen kansallisen asetuksen voimassaolon jatkamisesta huhtikuun 2021 loppuun. Ilmoitusmenettelyyn liittyvistä teknisistä syistä asetuksen voimassaoloa jatketaan ensi vaiheessa 15. toukokuuta 2020 asti, minkä jälkeen säädetään voimassaolon loppuajasta edellyttäen, että komissio ei vastusta voimassaolon jatkamista.

– Kuluttajat tarvitsevat valintojensa tueksi riittävästi tietoa elintarvikkeiden ja niiden ainesosien alkuperämaasta. Myös kuluttajatutkimusten valossa pakolliset alkuperämerkinnät ovat perusteltuja. Olisi perusteetonta heikentää alkuperämaata koskevan tiedon saantia tässä vaiheessa, kun kuluttajat ovat tottuneet tiedon saamaan, toteaa elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm maa- ja metsätalousministeriöstä.

Huhtikuun 2021 loppuun asti on voimassa myös maa- ja metsätalousministeriön asetus, joka velvoittaa ravintoloita ilmoittamaan aterian raaka-aineena käytetyn lihan alkuperämaan kirjallisesti tarjoilupaikoissa.

Suomi jatkaa edelleen EU-tason vaikuttamista, jotta alkuperämerkintöjä koskevia vaatimuksia laajennettaisiin EU-lainsäädännössä. Komission odotetaan julkistavan keväällä 2020 Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisen From farm to fork -strategian, jossa on tarkoitus linjata, kuinka kuluttajille voitaisiin antaa nykyistä paremmin tietoa kestävien valintojen tueksi esimerkiksi elintarvikkeiden alkuperästä, ravintoarvosta ja ympäristöjalanjäljestä.

Lisätietoja:
elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, p. 050 524 5761
lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen, p. 050 369 7618
erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. 050 400 5193

Lisää tietoa elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan ilmoittamisesta Ruokaviraston sivuilla

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 21.2.2020