Ruuankulutuksen ilmastokestävyyteen tähtäävä ilmastoruokaohjelma lausunnoille

Uutinen - Julkaistu 16.6.2021

Ilmastoruokaohjelman tavoitteena on tukea yhteiskunnan reilua siirtymää kohti kestävää ruokajärjestelmää, niin että ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys huomioidaan. Sen tavoitteista ja toimista pyydetään lausuntoja 8. elokuuta 2021 mennessä. Ilmastoruokaohjelma on maa- ja metsätalousministeriön valmistelema.

Ilmastoruokaohjelma pyrkii lisäämään kalan ja kasvikunnan tuotteiden osuutta suomalaisessa ruokavaliossa ja ohjaamaan kuluttajia syömään kohtuullisissa määrin kestävästi tuotettua lihaa ja maitotaloustuotteita. Lisäksi ohjelman tavoitteena on vähentää ruokahävikin syntymistä, lisätä sesonkipainotteisen ruoan valitsemista ja edistää arvonlisän tuottamista ruokajärjestelmän sivuvirroista. Ilmastoruokaohjelma tukee Suomen hallituksen asettamaa tavoitetta hiilineutraalista yhteiskunnasta vuoteen 2035 mennessä.

– Nykyistä kestävämpi ruokajärjestelmä tuo meille sekä ympäristö- että terveyshyötyjä. Tämän lisäksi ruokajärjestelmän ilmastotyöstä voidaan tehdä koko suomalaisen ruokajärjestelmän menestystekijä, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Osana ilmastoruokaohjelman valmistelua on käynnistetty toimenpiteitä, jotka edistävät ohjelman kestävyystavoitteiden saavuttamista. Ohjelman aloitteesta muun muassa vahvistetaan kasviproteiiniarvoketjua ja panostetaan ruokapalveluiden vastuullisuuden kehittämiseen.

Ohjelman pohjana tutkimus ja laaja sidosryhmätyö

Ilmastoruokaohjelman tavoitteet ja keinot nojaavat tutkittuun tietoon. Ohjelman ja sen ohessa käynnistettyjen toimenpiteiden valmistelua on tehty tiiviissä vuorovaikutuksessa tutkijoiden kanssa. Luonnonvarakeskus on tehnyt raportin Ilmastoruokaohjelman vaikuttavuustavoitteista ohjelman tueksi.  Koko ilmastoruokaohjelma on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä verkostomaisesti sidosryhmien kanssa. Ympäri Suomea on myös järjestetty kestävän ruuan Erätauko-keskusteluja. Näistä keskusteluista on saatu politiikan valmisteluun ajatuksia sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät yleensä ole ruokakeskusteluissa mukana.

Miten tästä eteenpäin?

– Suomessa lukuisat henkilöt ja tahot toimivat aktiivisesti kestävämmän ruokajärjestelmän hyväksi. Paljon pitää kuitenkin vielä tapahtua, jotta pääsemme ilmastoruokaohjelman vaikuttavuustavoitteisiin, toteaa neuvotteleva virkamies Hanna Mattila maa- ja metsätalousministeriöstä.
– Ilmastoruokaohjelman tavoitteet toteutuvat vuorovaikutuksessa ja yhteistyönä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa, Mattila jatkaa.

Yhteistyön merkiksi maa- ja metsätalousministeriö järjestää 23. syyskuuta ”Ilmastoruokaohjelma todeksi” -virtuaalisen tilaisuuden. Ruokajärjestelmän edelläkävijät, jotka jo toimivat kohti kestävämpää ruokajärjestelmää, pääsevät tilaisuudessa ääneen ja innostamaan muita mukaan.

Ilmoita sinäkin oma tai kaverisi kestävän ruokajärjestelmän ratkaisu mukaan viimeistään 22. kesäkuuta tämän linkin kautta. Kuvaa ehdotuksessa ytimekkäästi ongelma ja ratkaisu, joka on jo käytössä tai hyvää vauhtia tulossa käyttöön.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Hanna Mattila, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 350 1116, hanna.mattila@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 16.6.2021


Aihetunnisteet: ilmasto, ruoka