Ryhmä Brysselin EU-vaikuttajia tutustuu Suomen biotalouteen 29.-30.1.

Uutinen - Julkaistu 28.1.2015

Työ- ja elinkeinoministeriö on kutsunut EU-vaikuttajia Brysselistä tutustumaan Suomen biotalouden teoriaan ja käytäntöön. Runsaan 10 henkilön ryhmään kuuluu päällikkötason virkamiehiä Euroopan komission eri pääosastoilta ja johtavien biotalousmaiden EU-suurlähettiläitä.

Matkan tarkoituksena on esitellä Suomea biotalouden kärkimaana, jossa osataan monipuolisesti ja kestävästi hyödyntää metsäbiomassoja ja luonnon monimuotoisuutta. Samalla korostetaan yhteistyön merkitystä kotimaisen ja Eurooppalaisen biotalouden kehittämisessä.

Vierailu alkaa torstaina 29.1. elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren tapaamisella ja Suomen biotalousstrategian esittelyllä työ- ja elinkeinoministeriössä. Strategiatyöstä ja biotalouden mahdollisuuksista kertovat TEM:n strateginen johtaja Sixten Sunabacka, kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä ja valtiosihteeri Tiina Rytilä maa- ja metsätalousministeriöstä. Nämä kolme ministeriötä huolehtivat Suomen biotalousstrategian toimeenpanosta. Aamupäivän aikana kuullaan myös Metsä Fibren Äänekosken biojalostamoprojektin esittely.

Tämän jälkeen vieraat matkaavat Kaakkois-Suomeen tutustumaan suomalaiseen biotalouteen käytännössä. Matkalla tutustutaan Luumäellä maastokohteessa kestävään metsänhoitoon, harvesteriteknologiaan ja luontomatkailuun.

Iltapäivällä vieraille esitellään Lappeenrannassa UPM:n Kaukaan tehtaan yrityksen Biofore-konseptia, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja kehittää uusia innovaatioita ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Perjantaina tutustumiskohteena on Stora Enson tutkimuskeskus Imatralla, ja aiheena erityisesti kuitupohjaiset uuden sukupolven pakkausratkaisut. Päivän ohjelmaan sisältyy myös tutustuminen Nuijamaan raja-aseman toimintaan. Porvoon kaupungin vieraana tutustutaan Porvoon puuarkkitehtuuriin sekä kuullaan Suomen kansallisesta puurakentamisohjelmasta TEM:n kehittämispäällikkö Markku Karjalaisen esittelemänä.

Lisätiedot:

strateginen johtaja Sixten Sunabacka, TEM, puh. 040 036 6148

kehittämispäällikkö Jussi Manninen, TEM, puh. 040 535 5947

Työ- ja elinkeinoministeriö 28.1.2015


Aihetunnisteet: biotalous, EU @fi