Sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeen taustaraportit julkaistu

Uutinen - Julkaistu 4.3.2016

Biotalous voisi vauhdittaa Suomen talouden kasvua. Sitä estää nyt sekä alan säädökset että säätelemättömyys. Sääntelystä biotalouden edistäjä -hanke selvitti kasvun esteitä ja teki ratkaisuehdotuksia niiden korjaamiseksi. Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa merkittäviä lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia esteitä biotalouden kasvulle sekä tuoda muutama konkreettinen ratkaisuehdotus kasvun edistämiseksi. Este voi olla sääntelyn puutetta tai sen liiallisuutta. Hankkeen ratkaisuehdotusten avulla valtio voi edesauttaa biotalouden kasvua Suomessa. Ennustettavampi toimintaympäristö luo edellytyksiä uusille liiketoiminnoille.

Hankkeen tuottamat taustaraportit on nyt julkaistu:

  • Biopohjaisten kierrätyslannoitteiden menettely
  • Biopolttoaineiden kestävyyden sääntelyä koskeva lainsäädäntöanalyysi
  • Biotalouden keskeisten viranomaismenettelyiden hajanaisuus
  • Biotalouden sääntelystrategioiden ja -innovaatioiden arviointia eräissä järjestöissä ja valtioissa
  • Biotalouteen vaikuttavat jäte-, tuote- ja kemikaalilainsäädännön rajapinnat
  • Lainsäädännön esteet ja pullonkaulat viranomaisten ja toiminnanharjoittajien näkökulmista
  • Luontoperustaisten terveyspalveluiden ja kansanterveyden edistäminen sääntelymuutoksin
  • Naapuruussuhdelain mukainen kohtuuton rasitus ympäristölupakynnyksenä
  • Yhteistyön teemat alustat ja muodot Suomen biotalousstrategian toimeenpanon vauhdittamisessa

Selvitys ja taustaraportit löytyvät VNK:n verkkosivuilta

Lisätietoja:

Eeva Punta, Linnunmaa Oy, 0400 298 465, eeva.punta@linnunmaa.fi
Merja Saarnilehto, neuvotteleva virkamies, Ympäristöministeriö, 029 525 0259, Merja.Saarnilehto@ymparisto.fi

4.3.2016


Aihetunnisteet: julkaisu, vnkbio