Saimaannorppa ja kalastus -keskustelutilaisuuksien palautteet arvokasta tietoa työryhmälle

Uutinen - Julkaistu 9.10.2020

Saimaannorpan suojelua ja kalastusta käsittelevä työryhmä käsitteli 2.10. kokouksessaan syksyn 2020 alueellisten keskustelutilaisuuksien osanottajilta saatuja palautteita.

Syksyn keskustelukierroksella esitetyistä mielipiteistä ja kommenteista laadittiin yhteenvetoraportti, jonka sisältöön Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän jäsenet tutustuivat. Yhteenvedosta selviää, että myönteistä palautetta annettiin nykyisten rajoitusten hyvästä toimivuudesta, ja kalastusrajoituksiin on sopeuduttu pääosin hyvin. Kehittämisideoita tuli runsaasti, muun muassa toivomuksia norppaturvallisten kalastustapojen ja välineiden kehittämisestä sekä rajoitusalueiden paikallisesta sopimisesta ja tarkistamisesta. Lisäksi kiertueella saatiin kehitysehdotuksia kalastuksen valvonnasta, koulutuksesta ja tiedotuksesta norppaturvalliseen kalastukseen.

Yhteenvetoraportista näkyy, että alueen keskusteluissa pohdintaa herätti erityisesti kalastusrajoitusten laajentamisen ja rauhoitusajan jatkamisen vaikutukset elinkeinoihin, osakaskuntatoimintaan ja vapaa-ajankalastukseen sekä kalakantoihin.

Saimaannorppa ja kalastus -työryhmä päätti kokouksessaan avata kaikille avoimen verkkokyselyn viikolla 42. Kyselyn avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä saimaannorpan suojelemiseksi tehtäviin kalastusrajoituksiin.

– Keskustelukierroksen yhteenvetoraportin ja tulevan kyselyn tulosten avulla pystymme paremmin sovittamaan yhteen saimaannorpan suojelun ja kalastuksen. Keskustelukierrokselta saimme käyttöömme runsaasti yksityiskohtaista kalastukseen liittyvää tietoa, jota voimme käyttää hyödyksi työryhmän toimenpide-esitysten teossa, sanoo työryhmän puheenjohtaja kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti yhdessä kolmen Saimaan alueen maakuntaliiton kanssa Saimaannorppa ja kalastus -keskustelutilaisuuskiertueen syksyllä 2020. Keskustelutilaisuudet pidettiin saimaannorpan esiintymisalueella Punkaharjulla, Puumalassa, Rantasalmella, Rääkkylässä ja Taipalsaaressa. Niihin osallistui lähes 200 keskustelijaa. Kierroksen tarkoituksena oli kuulla vakinaisten ja loma-asukkaiden ajatuksia ja kokemuksia saimaannorpan suojelemiseksi tehdyistä kalastusrajoituksista sekä saada kehitysehdotuksia.

Lisätiedot:

Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, p. 040 772 1262, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
Asiantuntija Aurora Paloheimo, p. 050 468 9255, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

MMM:n uutinen 27.2.2020: Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän kokouksessa esillä kuolleisuustilastot ja tämän vuoden vaikeat pesimäolot
MMM:n tiedote 18.10.2019: Laajapohjainen työryhmä saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittamiseksi aloittaa
MMM:n, YM:n ja Metsähallituksen tiedote 16.10.2019: Saimaalla on yli 400 norppaa – Norppakannan hidas kasvu jatkuu

Saimaannorppa ja kalastus -keskustelukiertueen yhteenvetoraportti

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 9.10.2020


Aihetunnisteet: eläinsuojelu, kalastus, uutiset