Seitsemälle hankkeelle yhteensä 33,2 miljoonaa euroa investointitukea suuriin uuden energiateknologian demonstraatioihin

Uutinen - Julkaistu 17.11.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 17.11.2020 yhteensä 33,2 miljoonaa euroa investointitukea seitsemälle uusiutuvan energian suurelle demonstraatiohankkeelle. Tuki on tarkoitettu hankkeille, jotka tarjoavat uusia energiaratkaisuja vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeista kolme liittyy biokaasun liikennekäyttöön ja yksi lämmöntuotantoon biokaasulla, muut kolme syvälämpöön, lämpöpumpputeknologiaan ja biometanolin jalostukseen liikennekäyttöön soveltuvaksi.

– Nyt tukea saavat seitsemän hanketta ovat yritysten omia, tarkkaan harkittuja hankkeita. Ne ovat uusia innovatiivisia demohankkeita, joiden odotetaan monistuvan ja olevan mallina muillekin vähähiilisyyshankkeille. Tämä tukimuoto on jatkossakin relevantti, vaikka lisärahoitusta ja uusia tukimuotoja saattaakin olla tulossa EU:n koronaelpymisrahoista, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Tukea liikenteen biokaasulle ja biometanolille, syvälämmölle ja lämpöpumppuratkaisulle

Tukea saaneet hankkeet: Gasum Oy:n ja Oulun Energia Oy:n biokaasulaitoksen rakentamiseen Ouluun (n. 7 944 000 euroa), Adven Oy:n biokaasulaitoksen rakentamiseen Juukaan (1 646 000), BioGPaimio Oy:n maatalouden biomassoja hyödyntävän biokaasulaitoksen rakentamiseen Paimioon (2 426 000), Envor Pori Oy:n biokaasulaitoksen laajennukseen uudella biokaasureaktorilla Porissa (2 577 000), Adven Oy:n lämpöpumppuratkaisun integrointiin Viking Malt Oy:n mallastamoon Lahteen (3 252 000), Helen Oy:n geoterminen lämpölaitoksen rakentamiseen Helsinkiin (5 892 000) ja Veolia Services Suomi Oy:n biometanolin puhdistuslaitoksen rakentamiseen Äänekoskelle (9 468 000 euroa). Linkki hankkeiden tarkempiin kuvauksiin on tiedotteen lopussa.

Hankkeista neljä liittyy liikenteessä käytettävään biometaaniin ja ovat osaltaan vähentämässä liikenteen aiheuttamia kasvihuonepäästöjä. Päätökset myös edistävät biokaasuohjelman toimeenpanosuunnitelmaa.

Suurille uuden energiateknologian demohankkeille varattu tälle vuodelle 60 miljoonaa euroa

Energia- ja ilmastostrategian mukaisesti julkisen talouden suunnitelmassa on Energiatukimomentille varattu erillinen myöntövaltuus suurille uuden energiateknologian demonstraatiohankkeille. Vuoden 2020 talousarviossa myöntövaltuutta tähän tarkoitukseen on varattu 60 miljoonaa euroa. Tuen hakuaika päättyi maaliskuun lopussa. Hakemuksia jätettiin 12. Lisäksi tälle vuodelle siirrettiin 6 vuonna 2019 jätettyä tukihakemusta. Hakemusten perusteella tukea näille hankkeille haettiin yhteensä noin 164 miljoonaa euroa. Tänä vuonna käyttämättä jäävää myöntövaltuutta voidaan käyttää ensi vuonna.

– Uuden teknologian demohanketukeen on esitetty ensi vuoden talousarviossa 60 miljoonaa euroa. Voimme keväällä käynnistyvän haun perusteella tukea hyviä hankkeita, myös niitä, jotka eivät vielä tänä vuonna olleet siinä vaiheessa, jossa tukea olisi voitu myöntää, toteaa ministeri Lintilä.

Lisäksi on tunnistettu lupaavia hankkeita esimerkiksi energianvarastointiin liittyen, joiden osalta ministeriöllä on valmiuksia tehdä päätöksiä hakemusehtojen täyttyessä.

Energiatuki on harkinnanvarainen tuki. Tukihakemuksia on arvioitu ja vertailtu keskenään. Arviointi- ja vertailuperusteita ovat olleet demonstraatioarvo, toteutettavuus, energiavaikutukset, kustannustehokkuus ja muut vaikutukset. Tavoitteena on myöntää tukea hankkeille siten, että tulevaisuuden energiaratkaisuja koskevat tavoitteet saavutetaan kokonaisuutena arvioiden parhaalla mahdollisella tavalla, huomioiden myös hallitusohjelman kirjaukset. Uuden teknologian osalta arvioinnissa on kiinnitetty huomiota uuden teknologian tai muun demonstroitavan konseptin uutuusarvoon ja merkitykseen 2030-tavoitteisiin nähden. Keskeistä on myös teknologian ja hankkeen monistettavuus.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815
elinkeinoministerin erityisavustaja Antti Siika-aho, puh. 050 575 4118
erityisasiantuntija Kati Veijonen, TEM, puh. 029 504 7170
erityisasiantuntija Tuula Savola, TEM, puh. 029 504 7133
erityisasiantuntija Pekka Kärpänen, TEM, puh. 029 504 7882

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote  17.11.2020