Selvitys: Tekstiiliteollisuuden vihreä murros mahdollistaa suomalaisten toimijoiden kasvun

Uutinen - Julkaistu 24.3.2023

Uudet materiaaliratkaisut, digitalisoitu kiertotalous ja design ovat avaimia Suomen tekstiiili- ja muotiteollisuuden kilpailukyvyn järjestelmätason muutokseen. Alan vihreä murros mahdollistaa suomalaisten toimijoiden kasvun, ilmenee TEM:n 24.3.2023 julkaisemassa selvityksessä.

Suomalaisella tekstiili- ja muotiteollisuudella on avaimet hyödyntää järjestelmätason muutosta kilpailukyvyn parantamiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Tutkimus tunnistaa kolme Suomen kilpailukykypotentiaalin pääaluetta:

1) Uudet materiaaliratkaisut, mukaan lukien sekä biopohjaiset että kierrätyskuidut,
2) Automatisoitu datapohjainen kiertotalous, joka sisältää sekä automatisoidut kierrätysprosessit että toimitusketjun parempi optimointi
3) suunnittelu ja design kestävälle tekstiili- ja muotiteollisuudelle, mukaan lukien kierrätettävät ja kestävät tekstiilit.

Selvitys nostaa esiin myös kaksi mahdollistavaa tekijää, eli rajat ylittävä yhteistyö ja kestävä brändin rakentaminen, joita on vahvistettava kolmen alueen tarjoaman kilpailukykypotentiaalin toteuttamiseksi. Kehittämistoimenpiteitä suositellaan kohdistamaan osaamisen kehittämiseen näillä aloilla, sillä ne ovat avainasemassa Suomen kilpailukyvyn paranemisessa ja roolissa tekstiili- ja muotiteollisuuden järjestelmätason muutoksen edelläkävijänä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman selvityksen ” Competitiveness of Finland’s textile and fashion industry in international markets” laati Gaia Consulting.

Lisätiedot: 
erityisasiantuntija Sari Tasa, TEM, p. 029 5 048 242

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 24.3.2023


Aihetunnisteet: tekstiilit, yritykset