Selvitys: Teollinen bioteknologia tarjoaa ratkaisuja biotalouden kasvuun

Uutinen - Julkaistu 4.12.2015

Bioteknologia_raportti_Poyry”Suomen teollisen bioteknologian ainutlaatuinen osaaminen tulisi ottaa huomioon biotalousstrategian toteutuksessa. Entsyymien ja mikro-organismien teollinen potentiaali tunnetaan vielä heikosti ja muuntogeenisistä organismeista on vaikeaa viestiä ilman valmiiksi tunneladattuja sanoja. Suomeen tarvitaan innovatiivisia rahoitus- ja toimintamalleja, joilla luodaan uusia bioteknologian kasvuyrityksiä ja kytketään ne osaksi muita toimialoja.”

Nämä ajatukset sisältyvät Teollisen biotekniikan kasvupolut Suomelle -selvitykseen. Sen keskeisimpänä johtopäätöksenä on, että kasvulle on vahvat edellytykset, mutta kasvun toteutuminen vaatii kaikilta toimijoilta uusia, innovatiivisia toimintatapoja ja vahvempaa arvoketjuajattelua. Toimiala tulisi myös integroida keskeiseksi osaksi globaalia teollisen biotekniikan toimintakenttää.

Suomi on ollut edelläkävijämaita teollisen biotekniikan kehityksessä, ja meillä on vahvoja teollisia toimijoita sekä kansainvälisesti korkeatasoista tutkimustoimintaa. Suomelta kuitenkin puuttuu teollisen biotekniikan visio ja strategia, jotka yhdistäisivät eri toimialojen intressit.

Nyt julkaistu selvitys tarjoaa aineksia puuttuvan vision rakennustyöhön ja asettaa askelmerkit kasvu-uralle. Sen on työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta tehnyt Pöyry Management Consulting Oy. Työn rahoittamiseen osallistuivat myös Elintarviketeollisuusliitto ry, Energiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry sekä Suomen Bioteollisuus ry. Työ toteutettiin yhdessä liki 40 suomalaisen teollisen biotekniikan asiantuntijan kanssa.

Teollisella biotekniikalla tarkoitetaan solujen tai niiden osien hyödyntämistä teollisissa prosesseissa, kuten biopolttoaineiden, biokemikaalien tai elintarvikkeiden valmistuksessa. Ala on kansainvälisesti kasvava, ja sillä on merkittävä rooli tulevaisuuden bio- ja kiertotalouden mahdollistajana.

Selvityksessä esitellään Suomen teollisen bioteknologian kasvupolut ja konkreettisia toimenpiteitä yhdeksällä eri osa-alueella vuoteen 2030 saakka. Osa-alueet kattavat raaka-aineet, entsyymien ja mikro-organismien kehityksen, tuotantokonseptit, esimerkit uusista sovellusalueista, poliittiset toimet, rahoituksen, uudet toimintamallit ja suositukset teollisen bioteknologian tunnettuuden parantamiseksi.

Teollisen biotekniikan kasvupolut Suomelle -raportti on verkossa osoitteessa www.biotalous.fi.

Lisätiedot:
hankejohtaja Jussi Manninen, TEM, puh. 040 535 5947

Bioteknologia_raportti_PoyryTeollisen bioteknologian kasvupolut Suomelle (pdf)

 

4.12.2015, Työ- ja elinkeinoministeriö


Aihetunnisteet: bioteknologia, julkaisu