Selvityshenkilö Routila esittää bio- ja kiertotalouden teollisuutta Naantaliin jalostamon alueelle

Uutinen - Julkaistu 25.3.2021

Patria Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Panu Routila on elinkeinoministeri Mika Lintilän pyynnöstä selvittänyt Naantalin seudun teollista tulevaisuutta. Selvityshenkilö Routilan mukaan alueella on merkittävää potentiaalia uudeksi bio- ja kiertotalouden keskittymäksi.

Naantalin jalostamon lopettamisen ja öljytoimintojen uudelleenjärjestelyjen myötä Neste Oyj:ltä katoaa yhteensä noin 370 työtehtävää, joista 230 Naantalista. Selvityshenkilö Panu Routilan tehtävänä on ollut selvittää vaihtoehtoja, miten lieventää jalostamon sulkemisesta Naantalin seudulle aiheutuvaa haittaa joko löytämällä alueelle korvaavaa tai muuta teollista toimintaa.

–  Alueelle on mahdollista muodostaa bio- ja kiertotalouden keskittymä kokoamalla yhteen alan merkittäviä toimijoita ja muodostamalla toisiaan tukeva ekosysteemi. Tavoitteena tulee olla, että alueelle tulevat yhtiöt työllistäisivät enemmän kuin Neste Oyj:llä on alueella ollut työntekijöitä. Tämä on mahdollista, kun alueelle investoidaan teollisen mittakaavan laitoksia, jotka tarvitsevat osaavia työntekijöitä, selvityshenkilö Routila arvioi.

Uusi teollisuus keskittyisi bio- ja kiertotalouden tulevaisuuden hankkeisiin. Selvitystyössä on noussut esille jatkotyöstettäviä teemoja, kuten puhdas vety, erilaiset biojalostamohankkeet sekä teollisuuden purku- ja puhdistustyöt. Näiden teemojen taustalla on kymmenkunta yritystä, jotka ovat halukkaita jatkokehittämään hankkeitaan.

–  Hienoa, että selvityshenkilöprojektin aikana on kyetty identifioimaan hankeaihioita, joille voidaan tehdä esiselvitykset, jotta investointipäätökset olisivat mahdollisia. Jatkotyössä on mahdollista taas identifioida lisää hankkeita. Kiertotalous on tullut yhä tärkeämmäksi teemaksi maailman keskittyessä torjumaan ilmastonmuutosta ja pyrkiessä vähentämään fossiilisia polttoaineita, ministeri Mika Lintilä sanoi vastaanottaessaan selvityksen tiedotustilaisuudessa 25. maaliskuuta.

– Jalostamon alasajo on isku Turun seudulle ja Varsinais-Suomelle, mutta alueen kyky palautua, muodostaa uutta teollista yritystoimintaa ja työpaikkoja on kuitenkin hyvä. Hallitus on myös osoittanut Naantalin alueen äkilliseen rakennemuutostilanteeseen 200 000 euroa aluekehitysrahaa ja 400 000 euroa yritystukivaltuutta. Vipuvaikutus on vielä huomattavasti suurempi, kun tähän lisätään alueen ja yritysten panostukset, ministeri Lintilä sanoi.

Sekä ministeri että selvityshenkilö kiittivät Naantalin, Raision ja Turun kaupunkeja selvitystyöhön osallistumisesta ja erityisesti Neste Oyj:tä hyvästä yhteistyöstä ja halusta alueen omistajana löytää alueita uudelle teolliselle toiminnalle.

Selvityshenkilö suosittaa kehitysyhtiön perustamista ja alueen kehittämistä bio- ja kiertotalouden teollisuuspuistona

Selvityksen mukaan Neste Oyj:n omistamista maa-alueista on osoitettavissa kehitettäviä alueita uudelle teolliselle toiminnalle. Uuden toiminnan suunnittelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon alueelle jäävät Nesteen satama- ja terminaalitoiminnot.

Selvityshenkilö suosittaa osakeyhtiömuotoisen kehitysyhtiön perustamista, jonka toiminnan tarkoituksena olisi kehittää aluetta bio- ja kiertotalouden keskittymäksi. Kehitysyhtiön tehtävänä olisi kartoittaa yrityksiä, uusien teollisten kärkien toteuttamiskelpoisuutta, teollisuuspuistoyhtiön perustamista, rahoituslähteitä ja maa-alueen hankintatapaa Nesteeltä.

–  Ekosysteemin kokonaisuus on sikäli tärkeä, että tällöin hankkeet voivat tukea toisiaan ja yhteisellä infrastruktuurilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä yksittäisille hankkeille. Valtion rakennemuutostilanteen hoitoon osoittama määräraha, kuntien omat panokset sekä yritysrahoitus mahdollistavat jatkotyön resurssit. Olen ehdottanut kehitysyhtiön perustamista, jossa Naantalin, Raision ja Turun kaupungeilla on keskeinen rooli. Myös Neste ja Fortum ovat lupautuneet mukaan jatkotyöhön. Toivon, että saamme kuulla jatkotyön aikana jo ensimmäiset yritysten investointipäätökset, Routila summasi tulevaa.
Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, p. 040 658 3510
selvityshenkilö Panu Routila p. 040 503 6757
edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, Varsinais-Suomen liitto, p. 040 583 6950
teollisuusneuvos Marjukka Aarnio, TEM, p. 029 504 7150

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 25.3.2021