Sininen biotalous – katse kaloihin

Blogi - Julkaistu 8.1.2016

14.1.2016

Sininen biotalous sisältää laajasti ottaen kaiken veteen ja vesiin liittyvät resurssit, joita ihminen tavalla tai toisella hyödyntää toiminnassaan. Sinisen biotalouden osalta tulee helposti ensimmäisenä mieleen kalat.

Sinisen biotalouden ja kalatalouden kasvulle onkin Suomessa erinomaisia edellytyksiä; ihmiset arvostavat kotimaista, luonnosta kestävästi pyydettyä villiä kalaa sekä kestävästi tuotettua viljelykalaa. Lisäksi Suomesta löytyy tuhansia järviä ja jokia sekä Itämeren pintaa, joten vesipääomasta kestävä kalatalouden kasvu ei ainakaan ole kiinni. Vesien ja kalakantojen tilan parantamisen eteen voitaisiin kuitenkin tehdä rohkeampia ratkaisuja ja täten luoda edellytyksiä sinisen biotalouden kasvulle. Erityisesti vaelluskalojen osalta Suomessa olisi paljon tehtävää ja opittavaa ulkomailta, mutta myös runsaasti mahdollisuuksia.

Valitettavan monet vaelluskalajokemme ovat edelleen voimalaitoksin padottuja, ilman toimivia kalateitä ja kalojen luontaista elinkiertoa mahdollistavia ratkaisuja. Nykyään olisi kuitenkin tekniikka ja tietotaito ratkaista ainakin valtaosassa kohteissa kalojen elinkiertoon liittyvät ongelmat. Uusi vuoden 2016 alusta voimaantuleva Kalastuslaki sekä Kansallinen kalatiestrategia asettavat hyvät suuntaviivat vaelluskalojen hoidolle, jonka toteutukseen tulee sitoutua. Pelkkiin istutuksiin pohjautuva velvoitehoito ei ole nykypäivän ratkaisu vaelluskalojen tulevaisuuden kannalta. Maailmalla on runsaasti esimerkkejä, joissa vanhoja patoja ja vaellusesteitä puretaan sekä rakennetaan lisää kalateitä.

Padottuihin jokiin pyrkivät vaelluskalat, kuten lohet ja taimenet, olisivat kalastusmatkailijoidenkin arvostamia saaliita ja kalastuselämyksiä voitaisiin matkustaa hakemaan kaukaakin. Kalastusmatkailulla on tutkitusti merkittävää aluetaloudellista vaikutusta. Kalastajien hankkima majoitus, ruokailut, matkat, opaspalvelut ja kalastusvälineet lisäävät kaikki kalastukseen liittyvää aluetaloudellista vaikuttavuutta. Kalastajat ovat valmiita maksamaan saadakseen isoja kaloja siimansa päähän ja kohentamaan hyvinvointiaan.

Kaupallinen kalastus tuottaa suomalaiselle kuluttajalla kestävästi pyydettyä luonnonkalaa, siis sitä terveellistä ravintoa jota meidän tulisi syödä enemmän suhteessa tuontikalaan. Tässäkin on vielä kehittämistä, jotta kalavarojen hyödyntäminen on sopivassa suhteessa kalakantoihin. Suomessa on monia kalakantoja, jota voitaisiin hyödyntää enemmänkin, mutta toisaalta osa kalakannoista on nykyisin liian voimakkaasti hyödynnettyjä.  Vapaa-ajankalastajien, kalastusmatkailuyrittäjien se kaupallisten kalastajien yhteinen etu on elinvoimaiset sekä monipuoliset kalakannat.

Suomessakin olisi aika ymmärtää sinisten luonnonvarojemme kokonaisarvo ja huikea potentiaali. Tänä päivänä Suomessa olisi mahdollista sovittaa yhteen vaelluskalojen luontainen elinkierto, kestävästi tuotettu vesivoima sekä kalastus. Siinä muutamia keihäänkärkiä siniseen biotalouteen, jonka kokonaishyötyjiä olisivat alueiden taloudet, kalakannat, kalastajat ja heidän hyvinvointi sekä myös voimatalous.


Kirjoittajat: ylitarkastaja Mika Laakkonen, Metsähallitus (vanhempainvapaalla)

Sijainen, ylitarkastaja Mikko Malin, Metsähallitus, mikko.malin(ät)metsa.fi


Lue seuraava artikkeli: Puuntuotannon tehostaminen parantaa monitavoitteisen metsän... »