Sinisen biotalouden kehittämissuunnitelman sidosryhmätilaisuus

Uutinen - Julkaistu 29.8.2016

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää keskiviikkona 14.9. sidosryhmätilaisuuden sinisen biotalouden kansallisesta kehittämissuunnitelmasta ja sen toimeenpanon käynnistämisestä. Tilaisuudessa eri sidosryhmillä on vielä mahdollisuus kommentoida ja vaikuttaa kehittämissuunnitelman sisältöön ja sen toteuttamiseen.

Kehittämissuunnitelman tavoitteena on luoda kasvua vesiosaamisesta ja vesiluonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä. Suunnitelmaa on laadittu yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, ELY-keskusten, ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tällä hetkellä kehittämissuunnitelma on lausuntokierroksella ja sitä voi kommentoida 2.9. asti (www.mmm.fi/lausunnolla).

Kehittämissuunnitelman valmistelussa on haluttu korostaa yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä eri hallinnonalojen välistä yhteistoimintaa. Uusien kumppanuuksien ja yhteistyön avulla on mahdollista vauhdittaa uusien innovaatioiden ja toimintamallien sekä ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen syntymistä ja menestymistä markkinoilla. Sininen biotalouden kehittämissuunnitelma kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin.

Tilaisuudessa kuullaan myös käytännön esimerkkejä uusista toimintamalleista ja eri sidosryhmien kommenttipuheenvuoroja kehittämissuunnitelmasta. Tilaisuuden tavoitteena on tunnistaa olemassa olevat kehittämistarpeet, joiden pohjalta suunnitelmaa ja sen toteuttamissuunnitelma viimeistellään.

Tilaisuus on kaikille avoin ja siihen toivotaan osallistuvan edustajia eri ministeriöistä, tutkimuslaitoksista, järjestöistä ja muista sidosryhmistä. Ilmoittautuminen ke 7.9. mennessä.

Lisätietoja ja tapahtuman ohjelma.