Sinisen biotalouden rahoitushaku auki

Uutinen - Julkaistu 9.4.2018

Maa- ja metsätalousministeriö etsii toteuttajia sinisen biotalouden hankkeille. Haun teemana on digitalisaatio. Rahoitusta on tarjolla 1,0 miljoonaa euroa ja hakuaika päättyy 15.5.2018.

Rahoitushaun avulla edistetään digitalisaation, automaation, robotisaation ja alustatalouden kaltaisten uusien teknologioiden hyödyntämistä. Tähtäimessä on vesiturvallisuuden parantaminen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvan liiketoiminnan kasvu.

Hakemuksia toivotaan erityisesti seuraavista aihepiireistä:

  • Vesihuollon kannattavuuden ja riskien hallinnan parantaminen
  • Vesiluonnonvarojen mittaaminen, kartoitus ja tilan ennustaminen
  • Vesivarojen hyvän hallinnan sekä vesiturvallisuuden edistäminen

Haku on osa hallituksen sinisen biotalouden kärkihanketta ja vuonna 2016 hyväksytyn sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman toimeenpanoa.  Hallitus on kohdentanut kärkihankerahaa siniseen biotalouteen ja rahoitusta suunnataan erityisesti toimiin, jotka edistävät uutta liiketoimintaa sekä uudenlaisia toimintatapoja ja kumppanuuksia. Nyt avattavan hakumenettelyn rahoitus on suunnattu yrityksille, järjestöille, tutkimuslaitoksille ja julkisille toimijoille. Hankkeita hallinnoi Etelä-Savon ELY-keskus.

Tutustu hakuilmoitukseen ELY-keskuksen sivuilla: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/sinisen-biotalouden-haku

Veteen ja vesiluonnonvaroihin liittyvällä osaamisella Suomi voisi olla merkittävä vaikuttaja kansainvälisillä kentillä. Maa- ja metsätalousminiteriön johdolla on valmisteltu sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagendaa, johon voi antaa lausuntoja 20.4.2018 mennessä. Tavoitteena on löytää liiketoiminta-alueita, jossa suomalaisilla yrityksillä ja osaamisella on kasvun mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla.

Lisätietoa sinisestä biotaloudesta MMM:n verkkosivuilla

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Timo Halonen, p. 0295 16 2411
suunnittelija Heidi Alatalo, p. 0295 16 2046
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  9.4.2018 . 

På svenska


Aihetunnisteet: rahoitus