Soilfood suuntaa kierrätysravinteilla kohti kestävää maataloutta

Soilfood's five workers in a field.

Case - Julkaistu 28.10.2016

Hoitamalla maata voidaan sekä hillitä ilmastonmuutosta että ehkäistä vesistöjen rehevöitymistä. Soilfood tähtää kohti kestävää maataloutta tarjoamalla ympäristöystävällisiä kierrätyslannoitteita ja -maanparannusaineita.

Ruoantuotanto perustuu nykyisellään pitkälti fossiilisten polttoaineiden sekä fosforikaivannaisten käyttöön. Järjestelmä on kestämättömällä pohjalla, sillä maapallon fosforivarojen ennustetaan ehtyvän jo ennen fossiilisten polttoaineiden varantoja.

Kemiallisiin lannoitteisiin perustuva maataloustuotanto on johtanut myös mm. vesistöjen rehevöitymiseen ravinnehuuhtoutumien vuoksi sekä maaperän köyhtymiseen ja siten sadontuottokyvyn heikentymiseen.

Maatalous on siis suuren muutoksen edessä, ja tähän murrokseen Soilfood etsii ratkaisuja kiertotaloudesta. Yritys tarjoaa teollisuudelle mahdollisuuden hyödyntää tuotannon sivuvirtoja ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja maanviljelijöille ainekset parantaa maan sadontuottokykyä pitkälläkin aikavälillä.

Teollisuuden sivuvirrat tuotteiksi

Maataloudessa, bioenergia- ja metsäteollisuudessa kiertää valtavat määrät käyttökelpoisia ravinteita, jotka tähän asti ovat jääneet osittain tai kokonaan hyödyntämättä. Soilfood jalostaa näitä sivuvirtoja kierrätyslannoitteiksi ja maanparannusaineiksi.

Esimerkiksi paperiteollisuuden ylijäämäkuiduilla voidaan lisätä orgaanisen aineksen määrää maassa ja siten parantaa sen sadontuottokykyä ja viljelyn kannattavuutta. Samalla saadaan sidottua maahan merkittäviä määriä hiiltä ja vähennettyä ravinnepäästöjä vesistöihin.

Kaksi miestä keskustelee maatalousympäristössä.

Soilfoodin prosessit hyödyntävät raaka-aineena aikaisemmin jätteinä pidettyjä materiaaleja, ja samalla syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yritys panostaa voimakkaasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jota tehdään yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa. Soilfood tarjoaa sekä teollisuudelle että viljelijälle kokonaispalvelua. Teollisuudesta asiakkaana on 16 laitosta. Soilfood on Suomen suurin ravinteiden kierrättäjä ja käsittelee yli 300 000 tonnia kierrätysmassoja vuodessa.

Soilfoodin tuotteita – lannoitteita, rakennekalkkia ja maanparannuskuituja – hyödynnetään viljelykiertomallia soveltaen. Soilfoodin liikevaihto on vuositasolla yli 4 miljoonaa euroa.

Soilfoodin hallituksessa ovat Juuso Joona, Eljas Jokinen, Juha Tilkanen, Ilkka Herlin, Saara Kankaanrinta sekä Heikki Sirviö. Työntekijöitä on 16. Soilfoodilaisten mielestä liiketoiminta voi olla ekologista ja kannattavaa – ja työ kiireistä ja silti hauskaa!

Katse maassa, tähtäin kaukana

Maatalouden kannattavuuden ja ympäristövaikutusten haasteet koskettavat ruoantuotantoa eri puolilla maailmaa. Soilfood tähtääkin myös kansainvälisille markkinoille. Kuitu- ja ravinne-erien vienti maan rajojen yli ei itsessään ole kannattavaa, mutta toimintaidea on monistettavissa myös kansainvälisesti hyödyntämään paikallisia orgaanisia massoja.

Kuorma-auto kippaa maata.

Yksittäiset tuotteet ja ratkaisut palvelevat Soilfoodin suurempaa tavoitetta, joka on paradigman muutos maataloudessa kohti ympäristön kannalta kestävää ruoantuotantoa.

Vaikka maa onkin vahvasti yrityksen keskiössä ja asiantuntemuksen kohde, tahtoo yritys ottaa kantaa koko ruokajärjestelmän kestävyyteen. Sillä se, miten ruokamme nyt ja tulevaisuudessa tuotetaan, koskettaa meitä kaikkia.

 

Yhteydenotot:
Soilfoodin perustaja ja hallituksen jäsen Saara Kankaanrinta. Kankaanrinta on myös yksi Baltic Sea Action Groupin sekä Qvidja Kraft Ab:n perustajista ja toimii myös Carbon to Soil Ltd:n hallituksessa.

Puhelin 0505450323, sähköposti saara.kankaanrinta(at)soilfood.fi.

Artikkelin on kirjoittanut SoilFoodin viestintäpäällikkö Noora Mantere.

Julkaistu 28.10.2016


Lue seuraava artikkeli: CellPod kasvattaa tulevaisuuden avaruusruokaa kotonasi »