Sokerijuurikkaan viljely Suomessa on turvattava myös poikkeustilanteissa

Uutinen - Julkaistu 9.2.2022

Maatalouden ja kotimaisen ruuantuotannon taloustilanne on kärjistynyt viime kuukausina, ja epävarmuus leimaa tulevan kasvukauden viljelypäätöksiä. Sokerijuurikkaan viljelyn jatkuvuudelle riskit liittyvät erityisesti erikoistuotannon kustannusten rajuun nousuun, johon sokerin jalostusketjun eri osapuolet hakevat markkinalähtöisiä ratkaisuja. Mahdollisuuksia sokerijuurikkaan viljelyn varmistamiseksi myös tukivälineillä on selvitetty hyvin nopealla aikataululla.

Energian korkea hinta vaikuttaa suoraan myös huoltovarmuudelle erittäin tärkeän sokerijuurikkaan kuljetuskustannuksiin. Samalla sokerijuurikkaan viljely on turvattava sellaisella laajuudella, jolla Suomen ainoan sokeritehtaan raaka-ainetarjonta ja toiminta voidaan varmistaa.

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa maa- ja metsätalousministeriö valmistelee kertaluonteista lisäpanostusta kansalliseen sokerijuurikkaan kuljetustukeen vuoden 2022 viljelysopimuksille. Käytettävissä olevista sokerijuurikkaan kansallisista ja EU-tukivälineistä kuljetustuki on sekä tuen kohdennuksen että hallinnollisen tehokkuuden näkökulmasta tarkoituksenmukaisin juuri tässä tilanteessa.

Kohdennetut sokerijuurikkaan tuet maksetaan vuoden 2022 toteutuneen viljelyn ja viljelysopimusten perusteella tämän vuoden lopulla ja ensi vuoden alkupuolella. Täysin uusia tukivälineitä ei viljelijätukien kokonaisuuteen ole tässä akuutissa tilanteessa mahdollista valmistella.

Kuljetustuen perusperiaatteet pysyvät tänä vuonnakin ennallaan, mutta jatkovalmistelussa tarkastellaan poikkeustilanteen vaatimia tuen tarkennustarpeita esimerkiksi alueellisesta näkökulmasta. Kuljetustukea voidaan maksaa de minimis -tukena enintään 20 000 euroa tuensaajaa kohti kolmen vuoden jaksoissa. Kertaluonteisen lisärahoituksen kokonaismäärä mitoitetaan jatkovalmistelussa sellaiseksi, joka tuo varmuutta parhaillaan tehtäville tilatason viljelypäätöksille kasvukaudeksi 2022.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä korostaa huoltovarmuuden ja suomalaisen sokerintuotannon turvaamista kaikin keinoin ja kaikkina aikoina.

”Tässä vaikeassa tilanteessa tarvitaan määrätietoisia ja tehokkaita toimia niin itse tuotantoketjussa kuin tukipolitiikassakin”, Leppä painottaa.

Lisätietoja:

Arja-Leena Kirvesniemi, maatalousneuvos, p. 0295 162 191, etunimi.sukunimi@gov.fi
Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö, p. 0295 162 013, etunimi.sukunimi@gov.fi
Martti Patjas, neuvotteleva virkamies, p. 0295 162 474, etunimi.sukunimi@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 9.2.2022


Aihetunnisteet: maatalous