St1 tekee sahanpurusta liikenteen biopolttoainetta

St1:n Kajaanin kuorimo.

Case - Julkaistu 17.11.2014

Suomalainen energiayhtiö St1 rakentaa Kajaaniin maailman ensimmäisen tuotantolaitoksen, joka valmistaa bioetanolia liikennekäyttöön sahanpurusta. Investoija on SOK:n ja St1:n osakkuusyhtiö North European Biotech Oy (NEB). Tuotetusta etanolista valmistetaan flexifuel-autojen korkeaseosetanoli-polttoainetta ja sitä käytetään bensiinin biokomponenttina. St1 on kehittänyt Cellunolix®-tuotantoteknologian, koska näkee suurimman valmistuspotentiaalin nimenomaan selluloosaa sisältävissä raaka-aineissa.

Kestävästi tuotetut biopolttoaineet ovat nopein ja kustannustehokkain keino vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Etanoli on maailman yleisin ja tunnetuin biopolttoaine, jolla voidaan korvata bensiiniä – tällä hetkellä esim. tavallisessa 95-oktaanisessa bensiinissä etanolia on 10 prosenttia ja flexifuel-autoihin sopivassa RE85-polttonesteessä 85 prosenttia. RE85:ttä käyttämällä autoilija voi pienentää merkittävästi omaa hiilijalanjälkeään, sillä se laskee autoilun fossiilisia päästöjä jopa 80 prosenttia.

Tankkauspistooli auton tankissa.

St1 on jo vuosia kehittänyt teknologiaa biojätteiden ja -tähteiden sekä muiden ruokaketjun ulkopuolisten raaka-ainelähteiden hyödyntämiseksi. Yhtiön patentoimalla teknologialla valmistetun bioetanolin fossiiliset elinkaaripäästöt ovat käytännössä olemattomat. Mitä enemmän näin tuotetulla etanolilla korvataan fossiilisia polttonesteitä, sen parempi ympäristölle.

EU:ssa on asetettu velvoite lisätä uusiutuvaa energiaa liikenteessä vuoteen 2020 mennessä 10 prosenttiin polttoaineiden energiasisällöstä. Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa tavoitteena on vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 päästötasoon verrattuna. Maamme uusiutuvan energian tavoite liikenteessä samalla aikavälillä on 20 prosenttia.

Kasvava jäte- ja tähdepohjainen etanolintuotanto tukee Suomen ilmastostrategiaa ja vähentää osaltaan riippuvuutta tuontiöljystä. Hallitus edistääkin kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoon liittyvän uuden teknologian kaupallistamista. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Kajaanin tehdashankkeeseen 12 miljoonaa euroa energiatukea.

Hajautettua etanolintuotantoa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa

St1:n hajautettu etanolintuotantokonsepti minimoi raaka-ainekuljetukset. Kajaanissa etanolitehdas rakennetaan Renforsin Rantaan, missä se saa sahanpururaaka-aineen teollisuusalueella toimivalta Pölkky Oy:ltä ja muilta lähialueen sahoilta.

Sahanpurua ja lapio.

Sahaustoiminnassa syntyvä puru on märkää, joten sen hyödyntäminen energiantuotannossa esim. polttamalla ei ole järkevää – sen sijaan se soveltuu erinomaisesti etanolintuotantoon. Tuotantoprosessissa sahanpurun selluloosa ensin pilkotaan ja siinä olevat sokerit vapautetaan lämmön, paineen ja entsyymien avulla. Käyminen aikaansaadaan hiivan avulla. Lopuksi käymisliemestä tislataan alkoholi talteen ja saadaan 90-prosenttista etanolia, joka loppuväkevöidään lähes 100-prosenttiseksi etanoliksi St1:n absolutointilaitoksessa Haminassa.

Tuotannon sivutuotteena syntyy puusta erotettua ligniiniä, joka hyödynnetään paikallisesti Kainuun Voiman laitoksella sähkön ja höyryn tuotannossa. Vain noin kolmasosa ligniinin sisältämästä energiasta menee etanolituotannossa tarvittavan höyryn valmistamiseen, lopulla tuotetaan sähköä ja lämpöä yleiseen käyttöön.

Kajaanin tehtaan tuotantokapasiteetti on 10 miljoonaa litraa etanolia vuodessa. Laitoksen toimittaa St1 Biofuels Oy, joka vastaa sen valmistuttua myös etanolin tuotannosta. Tehtaan tuotantokapasiteetti vuokrataan NEB:n sisaryritykselle, hankintayhtiö North European Oil Trade Oy:lle. NEOT toimittaa polttonesteet ABC-, St1- ja Shell-huoltamoketjuille Suomessa.

Merkittävä vientipotentiaali

St1 valmistaa tällä hetkellä etanolia biojätteistä ja elintarviketeollisuuden prosessitähteistä viidessä tehtaassa ympäri Suomea. Cellunolix®-teknologia mahdollistaa etanolinvalmistuksen jälleen uudesta kestävästä ruokaketjun ulkopuolisesta raaka-aineesta.

Vuonna 2016 valmistuva Kajaanin etanolitehdas onkin sekä teknisesti että kaupallisesti merkittävä pelinavaus uuden kotimaisen tähdepohjaisen raaka-aineen hyödyntämiseksi liikenteen biopolttoaineena. Hanke on monistettavissa ja seuraavien laitosten kokoluokka on kasvatettavissa jopa kymmenkertaiseksi. Cellunolix®-konseptin vientipotentiaali on miljardiluokkaa.

Puupohjaisesta etanolituotannosta ylijäävä ligniini tarjoaa tulevaisuudessa mielenkiintoisen mahdollisuuden korvata kotimaisella uusiutuvalla polttoaineella fossiilista tuontikivihiiltä.

Artikkelin kirjoittaja Mika Aho on St1 Biofuels Oy:n toimitusjohtaja. 
Puhelin: 010 55711
Sähköposti: mika.aho@st1.fi

Kuvat: St1.  Sellutehtaan entinen kuorimorakennus Kajaanin Renforsin Rannassa saa uuden elämän Cellunolix®-tehtaana.

Julkaistu 17.11.2014


Aihetunnisteet: biojalostamo, biopolttoaineet, case

Lue seuraava artikkeli: Vantaanjoen virkistyskäytön edistäminen avaa monia mahdol... »