Suomalaisilta vahva kannatus kotimaisen ruuan tuotannon tukemiselle

Uutinen - Julkaistu 10.11.2022

Liki yhdeksän kymmenestä eli 88 prosenttia suomalaisista katsoo, että kotimaisen ruuan tuotantoa pitää tukea. Erityisen tärkeänä kansalaiset pitävät kotimaisten elintarvikkeiden saatavuuden turvaamista. Tätä mieltä on peräti 94 prosenttia suomalaisista. Maaseutuelinkeinojen tukeminen nähdään tärkeänä myös yhteiskunnan huoltovarmuuden takia.

Yli 60 prosenttia suomalaisista arvioi Venäjän hyökkäyssodan vaikuttaneen omiin mielipiteisiinsä kotimaisen ruuantuotannon merkityksestä Suomen huoltovarmuudelle.

Tulokset käyvät ilmi maa- ja metsätalousministeriön Kantar Publicilla teettämästä kyselytutkimuksesta. Kyselyyn vastasi 1 004 henkilöä 14.–20.10.2022 välisenä aikana.

Tiukimmin kotimaisten elintarvikkeiden saatavuuden turvaamisen kannalla ovat naiset, yli 70-vuotiaat maaseutumaisissa kunnissa asuvat vastaajat ja Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat vastaajat. Erot ovat kuitenkin pieniä. Selvästi vähiten kotimaisten elintarvikkeiden saatavuudesta olivat huolissaan alle 25-vuotiaat vastaajat.

Ruuan tuotannon työllisyyden turvaaminen sai sekin lähes yksimielisen tuen. Lähes kaikki haastatellut ilmoittivat arvostavansa kotimaisen ruuan tuottajia ja kotimaista ruokaa. Vain alle 25-vuotiaiden vastaajien keskuudessa arvostus oli hieman heikompaa.

Myös maaseudun elinvoimaisuuden tukeminen sai laajan kannatuksen. Yli 80 prosenttia piti tätä erittäin tai melko tärkeänä.

Maataloustukia halutaan ohjata ilmastovaikutusten pienentämiseen

Kysely liittyy maa- ja metsätalousministeriön juuri alkaneeseen kampanjaan, jolla tehdään vuoden 2023 alussa alkavaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uutta ohjelmakautta tutuksi niin viljelijöille kuin kuluttajille.

Kyselyssä tutkailtiin myös suomalaisten odotuksia maataloustukien roolista ympäristökysymysten ratkomisessa. 75 prosenttia vastanneista piti tärkeänä, että maataloustuilla edistetään ruuantuotannon ilmastovaikutusten pienentämistä.  Luonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä ja lisäämistä tukien avulla pitivät tärkeänä liki kaikki vastaajat.

90 prosenttia vastaajista uskoi. että Suomessa on mahdollista tuottaa ruokaa ympäristöystävällisesti. Tätä mieltä olivat myös ne ryhmät, jotka olivat valmiimpia ulkomaisen ruuan osuuden kasvattamiseen. Liki 80 prosenttia vastaajista kuitenkin vastusti ulkomaisen ruuan osuuden kasvattamista.

Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat maamme 18 vuotta täyttäneet (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn vastasi 1 004 henkilöä 14.–20.10.2022 välisenä aikana. Vastaukset kerättiin Gallup Forumissa, joka on Kantar Publicin käyttämä internet-vastaajapaneeli. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin + 3,1 prosenttiyksikköä.

Liite: Kantarin kyselytutkimuksen tulokset.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: 
Johtava viestintäasiantuntija Pekka Väisänen p. 0295162480

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 10.11.2022


Aihetunnisteet: maatalous, ruoka, ruokaturva