Suomen Akatemia: Tandem Forest Values 3 -haussa n. 3 miljoonaa euroa neljälle suomalais-ruotsalaiselle tutkimuskonsortiolle

Metsämaisema.

Uutinen - Julkaistu 30.8.2022

Tandem Forest Value -ohjelma vahvistaa Suomen ja Ruotsin metsävaroihin, puupohjaisten tuotteiden arvoketjuun ja puurakentamiseen liittyvää tutkimusyhteistyötä. Rahoitus pohjaa Ruotsin Suomelle antamaan Suomen 100-vuotislahjaan, joka suunnataan tutkimusyhteistyöhön. Nyt myönnetty rahoitus on jatkoa kahdelle aiemmalle rahoituskaudelle.

Haun rahoittamiseen osallistuivat Suomesta maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta sekä Walter Ahlströmin Säätiö. Ruotsista rahoittajana on Forskningsrådet Formas.

Lisätiedot:

Suomen Akatemian tiedote 22.6.2022

Suomen Akatemian rahoituspäätökset