Suomen biotalousstrategian toimeenpano

Suomen biotalousstrategian strategiset päämäärät: kilpailukykyinen toimintaympäristö, uutta liiketoimintaa, vahva osaaminen ja biomassojen käytettävyys ja kestävyys.

Case - Julkaistu 8.10.2014

Suomen biotalousstrategia sovittaa yhteen biotalouden kehittämisen toimenpiteet. Tavoitteena on, että nykyiset ja uudet politiikkatoimet kohdennetaan tukemaan kestävän biotalouden kasvua ja poistamaan sen kehittymisen esteitä. Vahvan kansallisen tahtotilan lisäksi tarvitaan määrätietoista toimintaa hallinnossa, liike-elämässä ja tutkimuksessa Suomen biotalouden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Biotalous ei noudata perinteisiä toimiala- ja hallinnonalarajoja. Sitä tuleekin edistää uudenlaisella ajattelulla ja toimintamalleilla, jotka yhdistävät eri hallinnon ja elinkeinoelämän sektoreita.

Suomen biotalousstrategiaa toteutetaan usean eri ministeriön yhteistyönä. Työn koordinointi toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla yhdessä maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa. Muut vastuutahot ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriö. Ministeriöiden hallinnonalojen organisaatiot osallistuvat toteuttamiseen laajasti.

Biotalouspaneeli

Toimeenpanossa hyödynnetään perustettavaa, alan toimijoista ja kansalaisjärjestöistä koostuvaa biotalouspaneelia, joka tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta hallinnon, tutkimuksen ja elinkeinojen välillä sekä harjoittaa vuoropuhelua samaan päämäärään tähtäävien ohjelmien ja EU:n biotalouspaneelin kanssa.

Biotalousstrategian toimenpiteet toteuttavat seuraavia tavoitteita:

  • biotalouden kasvulle luodaan kilpailukykyinen toimintaympäristö
  • biotalouteen luodaan uutta liiketoimintaa riskirahoituksen, rohkeiden kokeilujen ja toimialarajojen ylittämisen avulla
  • biotalouden osaamisperustaa uudistetaan koulutusta ja tutkimustoimintaa kehittämällä
  • biomassojen saatavuus, raaka-ainemarkkinoiden toimivuus ja käytön kestävyys turvataan.

Toimenpiteet on kuvattu strategiassa sivulta 20 alkaen: Suomen biotalousstrategia, pdf

Biotalousstrategian toteutuksen koordinointiryhmän puheenjohtaja, Sixten Sunabacka, TEM, puh. 040 036 6148, sixten.sunabacka(ät)tem.fi 


Lue seuraava artikkeli: Puukipsi »