Suomen ja viiden muun EU-maan metsäministerit julkaisivat yhteisen lausuman metsäyhteistyön edistämisestä

Uutinen - Julkaistu 5.10.2021

Viiden metsäisen EU-maan – Suomen, Ruotsin, Saksan, Slovakian ja Itävallan – metsäministerit kokoontuivat 5.10.2021 Itävallan aloitteesta epäviralliseen kokoukseen Wieniin. Myös puheenjohtajamaa Slovenia oli edustettuna kokouksessa. Kokouksen jälkeen ministerit julkaisivat metsäyhteistyön edistämisestä yhteisen lausuman, jolle myös Ranska on antanut tukensa.

Metsäministerien keskustelussa nousivat esiin muun muassa seuraavat asiat:

Kestävän metsänhoidon määrittelyn olisi jatkossakin hyvä perustua vuodesta 1990 alkaen Euroopan metsäyhteistyötä edistäneen FOREST EUROPE -prosessin linjauksiin. Prosessissa, johon kuuluvat muun muassa säännölliset metsäministereiden kokoukset, tehdään jatkuvasti työtä metsien kestävän hoidon ja käytön kriteerien ja indikaattoreiden määrittelemiseksi sekä niihin liittyvien seuranta- ja raportointijärjestelmien kehittämiseksi.

Metsiä koskevassa päätöksenteossa tulisi tunnistaa Euroopan eri maissa useiden sukupolvien aikana kertynyt metsäalan asiantuntemus ja tietämys. Kansallisella metsäpolitiikalla ja lainsäädännöllä on vuosikymmenten ajan kehitetty korkeatasoista osaamista, jota on myös menestyksellä hyödynnetty. Metsiin liittyviä ratkaisuja on tuettu metsänomistajien ja metsäammattilaisten käytännön kokemuksilla sekä vankalla tieteellisellä työllä.

Yhteistyön edistäminen EU:n jäsenvaltioiden, Euroopan komission ja muiden alueen merkittävien kumppaneiden välillä on tärkeää, koska monissa metsäpolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä tarvitaan koordinointia ja yhteisiä toimia. Useilla metsiin liittyvillä kysymyksillä on vaikutuksia yli valtio- ja sektorirajojen, esimerkkeinä muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät haasteet sekä luonnon monimuotoisuuden ja biokiertotalouden edistäminen. Yhteistyön tulisi olla avointa, kattavaa ja osallistavaa.

”Metsäpolitiikka kuuluu kansalliseen päätäntävaltaan. Samanaikaisesti on tärkeää, että vahvistamme yhteistyötämme ja jaamme parhaita käytänteitä keskenämme metsien käytön kokonaiskestävyys huomioiden. Ratkaisevan tärkeää on lisäksi, että markkinapohjaiset kannustimet ohjaavat metsänomistajia pitämään hyvää huolta metsistään. Kansalliset metsäinventoinnit ja muu metsiä koskeva tieto muodostavat vahvan pohjan luotettavalle päätöksenteolle”, korosti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä puheenvuorossaan.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä (6.10.2021 alkaen):

  • neuvotteleva virkamies Elina Warsta, p. 029 516 2102, etunimi.sukunimi@gov.fi
  • ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. 050 400 5193, etunimi.sukunimi@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 5.10.2021