Suomen kalastusmatkailu nousuun – kalastusmatkailun edistämiseksi nimitettiin työryhmä

Uutinen - Julkaistu 11.3.2022

Maa- ja metsätalousministeriö on nimittänyt työryhmän laatimaan kalastusmatkailun kehittämisohjelman. Tavoitteena on edistää Suomeen suuntautuvan ja suomalaisten kotimaassaan harjoittamaa kalastusmatkailua sekä parantaa kalastuspalveluita Suomessa tuottavien yritysten kilpailukykyä, kasvua ja toimintaedellytyksiä.

Lisäksi tavoitteena on lisätä Suomen kalastusmatkailupalveluiden tunnettavuutta sekä hyödyntää paremmin kalakantoja ja kalastusmahdollisuuksia kalastusmatkailussa. Toimintaympäristössä on tapahtunut paljon muutoksia edellisen kalastusmatkailun kehittämisen toimenpideohjelman (2008-2013) jälkeen. Esimerkiksi kalastuslaki sekä Tornionjoen ja Tenon rajajokisopimukset on uudistettu ja on luotu uusi vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia sekä Suomen matkailustrategia 2019–2028.

”Suomen vesistöissä ja kalakannoissa on erinomainen potentiaali kalastusmatkailun kehittämiseen. Tätä potentiaalia voidaan kasvattaa vielä ja hyödyntää entistä enemmän ja on hienoa, että olemme saaneet tähän työhön laajan joukon rautaisia ammattilaisia edistämään asiaa”, kertoo työryhmän puheenjohtaja, kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Uuden kehittämisohjelman laatiminen sisältyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Nimitetyn työryhmän tehtävänä on tehdä esitys maa- ja metsätalousministeriölle uudeksi kalastusmatkailun kehittämisohjelmaksi 30.9.2022 mennessä. Ohjelmaesityksen tulee sisältää kalastusmatkailun nykytila ja kehittämistarpeet sekä ennen kaikkea selkeät kehittämistoimenpiteet. Esityksen tulee olla linjassa Suomen matkailustrategian 2019-2028 ja vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian kanssa.

Työryhmä koostuu kalatalouden sekä matkailun asiantuntijoista. Työryhmässä on jäseniä maa-ja metsätalousministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Metsähallituksesta, Luonnonvarakeskuksesta, Lapin Ammattikorkeakoulusta, Business Finland oy Visit Finland:sta, ELY-keskuksesta, Suomen Kalastusopaskillasta, WWF:stä, Kalatalouden Keskusliitosta, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöstä, Saamelaiskäräjistä sekä maakunnan liitosta.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

kalastusneuvos Eija Kirjavainen, p. 0295162404, eija.kirjavainen(at)gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 11.3.2022


Aihetunnisteet: kalastus, luontomatkailu, matkailu