Suomen kansallisen biotalousstrategian päivitystyö etenee

Uutinen - Julkaistu 12.3.2021

Suomen kansallisen biotalousstrategian päivitystyö etenee. Alueellisten toimijoiden kuuleminen päättyi ruotsinkielisten alueiden kuulemiseen, jossa mielipiteensä pääsivät kertomaan Uudenmaan, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen sekä Uudenmaan ruotsinkieliset toimijat. Päivityksen on tarkoitus valmistua loppukesästä.

Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksen tavoitteena on nostaa biotalouden jalostusarvoa,  vauhdittaa kestävää talouskasvua ja parantaa työllisyyttä sekä  edistää Suomen tavoitteita siirtyä kohti hiilineutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteena on myös edistää kiertotaloutta osana biotaloutta.

Päivitystyön pohjana ovat EU:n päivitetty biotalousstrategia vuodelta 2018 sekä Suomen puheenjohtajuuskaudella 2019 EU:n strategian pohjalta valmistellut EU:n neuvoston biotalouspäätelmät.

– Työn tavoitteena on luoda Suomeen kestävää kasvua edistämällä vihreitä investointeja, kehittämällä alueiden biotalouksia ja pitämällä huolta ekologisesta kestävyydestä. Prioriteetit ovat yhteisiä EU:n vuonna 2018 päivitetyn biotalousstrategian kanssa, kertoo kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä.

Alueilla suuri merkitys

Alueiden merkitys biotaloudessa on suuri, koska biomassat saadaan metsistä, pelloilta ja vesistöistä, ja ne myös jalostetaan ainakin johonkin mittaan lähellä biomassavarantoja.

Suomen biotalousstrategian päivitystyön keskeisimpiä haasteita onkin suunnata toimenpiteet niin, että biopohjaisten tuotteiden ja palveluiden jalostusarvo kasvaa.

Maa- ja metsätalousministeriö onkin viime vuoden ja kuluvan vuoden alun aikana kuullut näkemyksiä eri puolilta Suomea. Alueellisia tilaisuuksia on järjestetty seitsemässä maakunnassa. Viimeinen alueellinen tilaisuus järjestettiin ruotsinkielisille toimijoille 12.3. Lisäksi niille maakunnille, joissa ei ole ollut omaa aluefoorumia tehdään kysely, jossa ne voivat tuoda esille omat toiveensa ja ehdotuksensa päivitetyn biotalousstrategian toimenpiteiksi.

Työ jatkuu ministeriön webinaarilla

Kansallisen strategian päivitystyö jatkuu maa- metsätalousministeriön omalla webinaarilla 25.3.2021.

Webinaarin aiheina on oikeudenmukaisuus ja kestävyys biotalousstrategian päivityksen haasteina. Sosiaalisen kestävyyden lisäksi webinaarissa käsitellään biokiertotalouden kokonaiskestävyyttä sekä kestävyysnäkökulmia eri maiden biotalouspolitiikassa. Webinaarissa pohditaan myös sitä, mitä pidetään oikeudenmukaisena.

Uuden biotalousstrategian valmisteluun osallistuvat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä valtioneuvoston kanslia.

Lisätietoja:

Apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa, maa- ja metsätalousministeriö, 0295 162 429, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 12.3.2021


Aihetunnisteet: biotalous, biotalousstrategia, metsä