Suomen kansallisen CAP-suunnitelmaluonnoksen lausuntoaika päättyi

Uutinen - Julkaistu 13.9.2021

Suomen kansalliseen CAP-suunnitelmaluonnokseen saatiin lausuntokierroksella 2.7.-10.9. yli 330 lausuntoa. Lausunnot koskivat kaikkia suunnitelman osia, mutta pääpaino oli ympäristö- ja ilmastokysymyksissä. Valtioneuvoston hyväksymä suunnitelma toimitetaan Euroopan komissiolle joulukuussa 2021.

CAP-suunnitelma kattaa sekä maataloustukirahastosta rahoitettaviin suoriin tukiin liittyvät toimet että maaseuturahastosta rahoitettavat maaseudun kehittämisen toimet. Suunnitelman luonnos valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriössä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Suunnitelman sisältöä kehitetään lausuntojen perusteella. Asiakirjan esitystapa ja yksityiskohdat täsmentyvät vielä syksyn kuluessa sen jälkeen, kun parlamentin ja neuvoston asetukset ja komission toimeenpanoasetukset on lopullisesti hyväksytty.

Valtioneuvoston hyväksynnän jälkeen CAP-suunnitelma toimitetaan joulukuussa 2021 Euroopan komissiolle, jonka jälkeen hyväksymisneuvottelut alkavat. Uuden tukikauden on määrä alkaa 1.1.2023.

Ahvenanmaan hallintoviranomainen järjestää syksyn kuluessa kansallisesta CAP-suunnitelmasta vielä oman lausuntokierroksensa.

Lausunnolla ollut CAP-suunnitelmaluonnos
Luonnoksesta annetut lausunnot

Lisätietoja:

Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, p. 0295 162 013, minna-mari.kaila(a)gov.fi ja erityisasiantuntija Tiina Hartman, p. 0295 162 271, tiina.hartman(a)gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 13.9.2021


Aihetunnisteet: maaseutu, maatalous