Suomen kestävän kasvun ohjelman energiainvestointitukihakuun 86 hakemusta

Uutinen - Julkaistu 11.3.2022

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten energiainvestointitukien ensimmäiseen hakuun saapui määräaikaan 4.3.2022 mennessä 86 hakemusta. Investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin, joilla tähdätään muun muassa hiilineutraaliuteen ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Tukea haettiin yhteensä 1,65 miljardia euroa.

Suunnitellut investoinnit liittyvät muun muassa sähkön-, vedyn- ja kaukolämmönsiirtoon, aurinko- ja tuulienergiaan, biokaasuun, vetyyn, teollisuusprosessien sähköistämiseen ja energiatehokkuuteen. Hankkeet sijoittuvat eri puolille Suomea.

”Suuri kiinnostus energiainvestointeja kohtaan kertoo kiihtyvästä vihreän siirtymän tahdista teollisuudessa ja energia-alalla. Fossiilitaloudesta halutaan nyt vauhdilla eroon. Nämä investoinnit kehittävät myös Suomen energiahuoltovarmuutta”, elinkeinoministeri Mika Lintilä toteaa.

Ensimmäiset tukipäätökset keväällä 2022

Hallitus on varannut Suomen kestävän kasvun ohjelmassa kokonaisuudessaan 520 miljoonaa euroa näihin energiainvestointeihin.

Hakemukset käsitellään työ- ja elinkeinoministeriössä. Tavoitteena on, että ensimmäiset tukipäätökset tehdään kevään aikana.

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, jossa arvioidaan muun muassa hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuusarvoa. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan hankkeiden

  • energia- ja päästövaikutuksia,
  • kustannustehokkuutta,
  • toteutettavuutta,
  • teknologian tai hankkeen monistettavuutta sekä
  • hankkeiden muita vaikutuksia.

Hakemusten on myös noudatettava ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta, eli investointien täytäntöönpanosta ei saa aiheutua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille.

Alle viiden miljoonan euron hankkeet energiatukihaun kautta

Tämä haku oli tarkoitettu investointikustannuksiltaan suurille, yli viiden miljoonan euron hankkeille. Haun ulkopuolelle jäävät pienet (alle 5 miljoonan euron) hankkeet käsitellään normaalin energiatukihaun kautta. Näihin uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden hankkeisiin on mahdollista edelleen hakea energiatukea. Lisätietoja tästä tuesta on osoitteessa: tem.fi/energiatuki

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Antti Siika-aho, p. 029 504 7228
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, p. 029 504 7277
erityisasiantuntija Ossi Paanala, TEM, p. 029 504 7310 (hankekäsittely)
johtava asiantuntija Juho Korteniemi, TEM, p. 029 504 7054 (ohjelmakokonaisuus, energia)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 11.3.2022


Aihetunnisteet: #KestäväKasvu, energia, energiatuki