Suomen kestävän kasvun ohjelman keskiössä panostukset TKI-toimintaan, vihreään siirtymään ja digitalisaatioon

Uutinen - Julkaistu 22.10.2020

Hallitus kutsui keskiviikkona 21. lokakuuta elinkeino- ja yrityselämän johtoa keskustelemaan Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Kasvufoorumi-keskustelutilaisuuteen osallistui etäyhteyden välityksellä yli sata yritys- ja elinkeinoelämän edustajaa, ja keskustelun aiheina olivat erityisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, vihreä siirtymä ja digitalisaatio. Keskustelua olivat alustamassa pääministeri Sanna Marin, elinkeinoministeri Mika Lintilä, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen.

Suomen kestävän kasvun ohjelma valmistellaan yhteistyössä alueiden, kaupunkien ja sidosryhmien kanssa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen tavoitteiden toteuttamiseksi. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (Recovery and Resilience Facility, RRF) tavoitteena on edistää unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota, parantaa jäsenvaltioiden kestokykyä eli resilienssiä, pienentää koronakriisin sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä tukea vihreää ja digitaalista siirtymää. Tavoitteilla pyritään vahvistamaan jäsenvaltioiden työllisyyttä ja tuotantopotentiaalia koronakriisin jälkeen sekä tukea kestävää kasvua. EU-rahoituksen painopiste on vihreän ja digitaalisen siirtymän tukemisessa.

Kasvufoorumi-keskustelutilaisuuden tavoitteena oli tuoda elinkeinoelämän näkökulma mukaan ohjelman valmisteluun. Tilaisuus järjestettiin pääministeri Sanna Marinin johdolla.

– Elpymisvälineen avulla voimme vahvistaa tulevaisuuden kasvun ja työllisyyden pohjaa sekä suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Haluamme tehdä valmistelua tiiviissä vuoropuhelussa elinkeinoelämän, alueellisten toimijoiden ja kuntien kanssa, pääministeri Sanna Marin sanoi avatessaan Kasvufoorumi-tilaisuuden.

Työ- ja elinkeinoministeriö on jo aiemmin käynyt EU-rahoituksesta pohjustavia keskusteluja elinkeinoelämän liittojen ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Keskusteluissa on noussut esiin etenkin vähähiilisyystavoitteet, TKI-investoinnit, digitaalinen siirtymä ja infrastruktuurin kehittäminen. Samoin vientiponnistelujen tukeminen ja työllisyyden parantaminen ovat olleet keskeisiä teemoja.

– Meillä on nyt tilaisuus luoda ohjelma, joka tuottaa pitkäaikaista lisäarvoa elpymiselle ja kasvulle. Tämänpäiväinen keskustelu auttaa meitä hiomaan ohjelmasta parhaiten koko Suomen kestävää kasvua rakentavan paketin, elinkeinoministeri Mika Lintilä totesi tilaisuudessa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko korosti niin Suomen kuin Euroopan unionin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin rakentuvan osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille.

– Jotta menestymme, tarvitsemme uutta luovia, osaavia ja rohkeita ihmisiä. Lisäksi meidän pitää olla yrityksille turvallinen ja kiinnostava toimintaympäristö, ministeri Saarikko painotti.

Elinkeinoelämän alustuksen keskusteluun toivat toimitusjohtaja Mika Aalto Kemianteollisuus ry:stä, toimitusjohtaja Elina Ussa Tietoliikenteen ja -tekniikan keskusliitto FiCom ry:stä ja johtaja Matti Mannonen Teknologiateollisuus rystä.

– EU:n elpymisvälineen mukanaan tuoma rahoitus on ennennäkemätön mahdollisuus, joka on sijoitettava viisaasti. Erittäin kannattava sijoituskohde olisi investointiohjelma, josta rahoitetaan vientiteollisuutta uudistavia, pysyvää kilpailuetua synnyttäviä ja vähähiilisyyttä edistäviä investointihankkeita. Teolliset investoinnit ovat lisäksi nopeavaikutteisia ja niiden vaikutukset ulottuvat vuosikymmeniä eteenpäin, toimitusjohtaja Mika Aalto sanoi vihreää siirtymää käsittelevässä puheenvuorossaan.

Toimitusjohtaja Elina Ussan mukaan Suomen digitaalisen menestyksen perusta on vuosikymmenet ollut markkinaehtoisen, kysyntävetoisen infran rakentaminen.

– Kotitalousvähennysoikeus tulisi laajentaa koskemaan koko kiinteän tilaajayhteyden rakentamista, yrityksille tulisi myöntää lisää tukea digitalisaatio-hankkeisiin ja asiakaslähtöisiin sähköisiin palveluihin tulisi panostaa entistä enemmän, toimitusjohtaja Ussa totesi.

Teknologiateollisuuden johtaja Matti Mannosen mukaan EU:n elpymispaketti luo mahdollisuuden parantaa monipuolisesti Suomen kilpailukykyä.

– Hyviä EU:n elpymisrahoituksen käyttökohteita olisivat esimerkiksi Business Finlandin TKI-rahoituksen lisääminen yritysten johtamiin yhteistyöhankkeisiin, painotus ilmastonmuutosta torjuvien teknologioiden ja digitaalisten alustojen kehittämiseen ja tukirahoitus ison mittakaavan teollisiin referenssihankkeisiin, johtaja Mannonen listasi.

Keskustelun sisältöä hyödynnetään paitsi Suomen kestävän kasvun ohjelman työstössä, myös syyskauden aikana eduskunnalle annettavan selonteon valmistelussa. Suomen virallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma toimitetaan komissiolle alkuvuodesta 2021.

– Nopeasta valmisteluaikataulusta huolimatta haemme rohkeaa yhteisen tekemisen otetta ja siksi myös kuulemme eri toimijoita laajasti. Vain siten voimme saavuttaa ohjelman tavoitteet ja varmistaa, että Suomi elpyy ja saadaan kestävän kasvun uralle, valtiovarainministeri Matti Vanhanen painotti tilaisuuden päätöspuheenvuorossaan.

Lisätiedot:

pääministerin erityisavustaja Joona Rahkola, p. 0295 160 998
valtiovarainministerin valtiosihteeri Maria Kaisa Aula, p. 0295 530 443
elinkeinoministerin valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen, p. 0295 530 303
tiede- ja kulttuuriministerin erityisavustaja Eeva Kärkkäinen, p. 040 149 2201
hankejohtaja Mikko Vähä-Sipilä, TEM, p. 0295 047 166

Lisätietoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta
Kuvia valtioneuvoston Flickr-tilillä

Opetus- ja kulttuuriministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön, Valtioneuvoston viestintäosaston ja Valtiovarainministeriön tiedote 21.10.2020


Aihetunnisteet: talous, uutiset