Suomen kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden toinen rahoitushaku avautuu

Uutinen - Julkaistu 6.9.2022

Maa- ja metsätalousministeriö avaa 8.9.2022 uuden hankehaun osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Haussa rahoitetaan metsätalouden ilmastokestävyyttä sekä metsäluonnon monimuotoisuutta tukevia kehittämis- ja koulutushankkeita yhteensä noin 4,7 miljoonalla eurolla.

Metsätaloudessa pyritään menetelmäkehityksen avulla siirtymään kohti ns. täsmämetsätaloutta. Tällä tarkoitetaan paremmin kohdennettuja ja monimuotoisempia hakkuu- ja kasvatusmenetelmiä, joissa muun muassa maaperä ja luontoarvot sekä vesiensuojelu huomioidaan nykyistä vahvemmin. Uusi hankehaku on auki 8.9.2022–11.10.2022. Valittavat hankkeet voivat olla kestoltaan 1–3 -vuotisia. Hankkeiden tulee käynnistyä alkuvuodesta 2023 ja päättyä viimeistään marraskuussa 2025.

Haussa menestyminen edellyttää, että hankkeessa tuetaan sekä luonnon monimuotoisuutta että metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutoksen hillintää. Valittavissa hankkeissa:

  • kehitetään ilmastokestäviä ja luonnon monimuotoisuutta turvaavia metsänhoidon ja -käsittelyn menetelmiä huomioiden myös peitteisen metsänkasvatuksen kehitystarpeet,
  • parannetaan metsätalouden ilmastokestävyyden ja luonnon monimuotoisuuden tueksi arvonmuodostusta, tehostetaan metsätoimenpideketjuja sekä kehitetään uusia kansallisesti ja globaalisti hyödynnettäviä innovaatiota tai
  • edistetään ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevien metsätalouden käytänteiden jalkauttamista koulutuksen avulla.

”Avautuva hankehaku on metsäalan toimijoille hieno tilaisuus kehittää uusia metsänhoidon menetelmiä, joiden avulla voidaan vahvistaa metsien kasvua, ilmastokestävyyttä ja metsäluonnon monimuotoisuutta talousmetsissä”, painottaa maa- ja metsätalousministeriön metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö, metsäneuvos Erno Järvinen.

Päivitettävään Suomen kestävän kasvun ohjelmaan sisältyy yhteensä noin 8,5 miljoonan euron määräraha, joka on suunnattu maankäyttösektorin ilmastokestävyyden kehittämiseen. Avautuva haku on toinen kestävän kasvun ohjelman toimenpiteeseen liittyvä avoin hankehakukierros. Loppuvuodesta 2021 järjestetyllä aiemmalla hakukierroksella rahoitettiin yhteensä noin 3,8 miljoonalla eurolla viisi hanketta, joita toteutetaan vuosina 2022–2024. Lue lisää valituista hankkeista tiedotteestamme 20.5.2022.

Suomen kestävän kasvun ohjelmaa toteuttavien hankkeiden on noudatettava ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta. Haun tavoitteista ja kriteereistä kerrotaan tarkemmin hakuilmoituksessa.

Järjestämme torstaina 15.9.2022 kello 9–10.30 haun avauswebinaarin, jossa kerromme hankehausta, sen aikatauluista ja tavoitteista ja ohjeistamme mm. hakujärjestelmän käyttöön. Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään keskiviikkona 14.9. kello 12 täällä.

Maa- ja metsätalousministeriön koordinoiman Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa maankäyttösektorin ilmastotyöhön liittyvää osaamista ja tietopohjaa sekä tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä tahoja ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Lisää kokonaisuudesta osoitteessa mmm.fi/maankäyttösektorin-ilmastosuunnitelma 

Aiheesta lisää:

 

Lisätietoja:

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö
0295162150

Joel Järvinen, erityisasiantuntija
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö
0295162133

Aleksi Nurmi, asiantuntija
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö
02951621336

Sähköpostit etunimi.sukunimi@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 6.9.2022