Suomessa kaikkien kananpoikasten kasvatustiheys EU:n luomuasetuksen tasolle

Uutinen - Julkaistu 15.2.2024

Munivien kanojen suojelua koskeva asetus muutetaan siten, että poikasten kasvatustiheys muutetaan vastaavaksi kuin EU:n luomuasetuksessa. Uudistus turvaa kotimaisen tavanomaisen munan ja luomumunan tuotantoa.

Kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (673/2010) lattiakanalan poikaskasvatuksen tilavaatimukset ovat nykyisin merkittävästi väljemmät kuin esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ja Itävallassa. Ruotsissa on mahdollista kasvattaa 2,5 kertainen määrä 12-15 viikon ikäisiä poikasia neliömetrillä verrattuna Suomeen. Poikaskasvatuksen tilavaatimukset ovat nykyisin myös selvästi väljemmät kuin EU:n luomuasetuksen vastaava vaatimus. Maa- ja metsätalousministeriö neuvotteli tuottajien kanssa muutoksesta ja päätyi ehdottamaan tavanomaiseen kasvatukseen vastaavaa tasoa kuin EU:n luomuasetuksessa. Sen perusteella valtioneuvosto päätti muuttaa munivien kanojen suojelua koskevaa asetusta siten, että poikasten kasvatustiheys muutetaan vastaavaksi kuin EU:n luomuasetuksessa. Tällöin eläintiheys tulee käytännössä olemaan väljempi kuin usealla muulla EU-maalla. Asetusmuutos ei muuta häkkikasvatuksen poikasten kasvatustiheyttä.

Nykytila asettaa suomalaiset tuottajat epätasavertaiseen asemaan. Kotimaassa tapahtuva poikaskasvatus on myös eläintautien torjunnan kannalta tärkeää, minkä vuoksi on tärkeää mahdollistaa kotimaisen poikaskasvatuksen jatkuvuus. Kotimaisen luomutuotannon kannalta tilanne on vielä merkittävästi heikompi verrattuna muuhun EU:n luomutuotantoon. Luomussa asetetaan monia muita lisävaatimuksia eläintenpidolle ja kuitenkaan luomun kasvatustiheys ei voi olla korkeampi kuin kotimaisen eläinten hyvinvointilainsäädännön vähimmäisvaatimus. Luomussa kotimainen poikaskasvatus on käytännössä ainoa vaihtoehto, koska luomukananuorikoita ei voida tuoda eläintautivapauden vuoksi kuin Ruotsista. Toisaalta myös nuorikkotuonti lisäisi merkittävästi riskiä eläintautien leviämiselle maahamme verrattuna untuvikoiden tuontiin. Tämän vuoksi poikaskasvatuksen tilavaatimukset uudistetaan vastaamaan eurooppalaista luomukasvatusta, ja kasvatustiheys on jatkossa enintään yhtä suuri kuin EU:n luomuasetuksen sallima enimmäismäärä. Uudistus tehdään kotimaisen tavanomaisen munan ja luomumunan tuotannon sekä kilpailukyvyn varmistamiseksi.

”Tämä on tervetullut uudistus. Asetusmuutoksella varmistetaan turvallisten ja laadukkaiden kotimaisten munien saatavuus suomalaisten ruokapöydässä. Lisäksi luomumunantuotannon kilpailukykyä korjataan suhteessa luomutuotantoon muualla EU:ssa,” toteaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Asetusmuutoksen yhteydessä täsmennetään ja lisätään myös muita poikaskasvatuksen pitovaatimuksia. Jatkossa edellytetään, että lattiakanalan poikasilla on orsia ja pehkua käytössään. Munivien kanojen emojen pesätilavaatimus muutetaan vastaavaksi kuin tuotantopolven munivien kanojen pesiä koskeva tilavaatimus.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Susanna Ahlström, puh 02951 62436
etunimi.sukunimi@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 15.2.2024