Suomi ja Kanadan Nova Scotia tiivistävät yhteistyötä metsäsektorilla

Uutinen - Julkaistu 26.4.2024

Kanadan Nova Scotian provinssin ja Suomen välinen toimintasuunnitelma metsä- ja biotalousyhteistyön tiivistämisestä allekirjoitettiin perjantaina 26.4.2024 Helsingissä. Viisivuotisen toimintasuunnitelman osapuolina ovat maa- ja metsätalousministeriö ja Nova Scotian luonnonvaraministeriö.

Suomella ja Kanadalla on pitkät perinteet metsäsektorin yhteistyössä ja Nova Scotian provinssin ja Suomen metsäsektoreilla on monia yhtäläisyyksiä. Suomi voi tarjota osaamista, joka tukee provinssin metsä- ja biotoimialan tehostamista ja puhtaan siirtymän toteuttamista. Yhteistyön osa-alueita ovat esimerkiksi metsänhoidon käytäntöjen, digitaalisten ratkaisujen ja metsäteknologian kehittäminen, alan koulutus sekä yhteistyö teollisuuden ja tutkimuksen alalla. Toimintasuunnitelmalla lisätään edellytyksiä myös kaupalliseen yhteistyöhön, sillä Nova Scotian metsä- ja biotaloustoimiala tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille.

Metsäperustainen biotalous on keskeinen teema tänään allekirjoitetussa toimintasuunnitelmassa. Viime vuosina on kehitetty uusia puupohjaisia tuotteita, jotka pohjautuvat toisaalta uusiin tuotantoteknologioihin ja toisaalta esimerkiksi metsäteollisuuden sivuvirtojen aiempaa tehokkaampaan käyttöön. Suomen ja Nova Scotian välisessä yhteistyössä halutaan tiivistää yhteyksiä myös tutkimus-, kehitys- ja opetusalan välillä.

”Kanada on Suomelle tärkeä strateginen, pohjoinen ja samanmielinen yhteistyökumppani. Olen erittäin iloinen, että Suomen ja Nova Scotian välinen yhteistyö vahvistuu tänään allekirjoitetun toimintasuunnitelman pohjalta”, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah toteaa.
”Molemmat osapuolet haluavat panostaa biotalouden kasvuun ja luoda mahdollisuuksia alan yrityksille. Suomi ja Nova Scotia painivat samanlaisten metsähaasteiden parissa. Vaikka lähestymistavat ovat jossain määrin erilaisia, uskon, että yhteistyöllä on mahdollista löytää ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään, monimuotoisuuden turvaamiseen ja metsätuhojen ehkäisemiseen.” ministeri painottaa.

Yhteistyön tiivistämiseen ollaan erittäin tyytyväisiä Nova Scotiassa. Nova Scotian provinssin puolesta toimintasuunnitelman allekirjoitti Nova Scotian provinssin kyberturvallisuudesta ja digitalisaatiosta vastaava ministeri Colton LeBlanc.
”Metsätalouden harjoittaminen Nova Scotiassa on murroksessa ja meillä on paljon opittavaa suomalaisilta kollegoiltamme, jotta voimme saavuttaa ilmastotavoitteet ja edistää vihreää taloutta”, ministeri Colton LeBlanc sanoi.
”Meillä on ollut lukuisia hyödyllisiä keskusteluja ja vierailuja, joilla olemme edistäneet yhteisiä ponnisteluja metsien terveydentilan puolesta ja pyrkimyksiä hyödyntää täysimääräisesti kestävästi tuotetun biomassan meille tarjoama arvokas resurssi. Tämä toimintasuunnitelma lujittaa hyviä suhteitamme ja olemme erittäin iloisia, että yhteistyö maidemme välillä jatkuu.”

Osoitus Suomen ja Kanadan välisestä tiivistyvästä metsäalan yhteistyöstä on niin ikään British Columbian provinssin kanssa vuonna 2022 allekirjoitettu yhteistyöasiakirja.

Lisätiedot

Tapio Luoma-aho
maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah’n erityisavustaja
etunimi.sukunimi@gov.fi
050 4727040

Kaisa Pirkola
neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö
etunimi.sukunimi@gov.fi
0295 162 350

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 26.4.2024