Suomi ja Marokko kehittävät energia-alan yhteistyötään – yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitettu Rabatissa

Uutinen - Julkaistu 9.2.2022

Suomi ja Marokko ovat allekirjoittaneet energia-alan yhteisymmärryspöytäkirjan (MOU). Sen tavoitteena on kehittää maiden välistä teknistä ja taloudellista yhteistyötä energia-alalla sekä edistää suomalaisten yritysten pääsyä Marokon markkinoille.

Asiakirjan allekirjoittivat 9.2.2022 virtuaalitilaisuudessa elinkeinoministeri Mika Lintilän puolesta Rabatissa Suomen Marokon suurlähettiläs Pekka Hyvönen ja Marokon puolelta energiasiirtymän ja kestävän kehityksen ministeri Leila Benali.

Energia-alan MOU painottaa yhteistyön kehittämistä erityisesti edistettäessä uusiutuvan energian käyttöä. Yhteistyömahdollisuuksia tunnistetaan myös energiatehokkuuden, energiateknologian, vetytalouden sekä tutkimus- ja kehitysyhteistyön alalla.

”Investoinnit uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja energiajärjestelmiin ovat elintärkeitä menestyvälle yhteiskunnalle. Olemme Suomessa kehittäneet vahvaa osaamista näillä alueilla, ja tervehdimme ilolla käytännön yhteistyötä Marokon kanssa”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

”Tänään allekirjoitettu energia-alan yhteistyön pöytäkirja luo hyvät puitteet kehittää maiden välistä kumppanuutta. Se on tärkeä työkalu vahvistettaessa yritysten, yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden välisiä verkostoja, samoin kuin rakennettaessa vahvempia kaupallisia ja investointiyhteyksiä maidemme välille”, Lintilä jatkaa.

Marokko pyrkii kokonaisvaltaiseen energiamurrokseen ja pitkällä aikavälillä alueelliseksi vihreän energian suurvallaksi. Suomen kannalta Marokko on kiinnostava markkina-alue, joka toimii myös maantieteellisesti porttina koko Afrikan kasvaville markkinoille.

Maiden väliset kahdenväliset suhteet ovat erinomaiset ja yhteistyötä on tehty monilla aloilla, joista merkittävimmät mahdollisuudet ovat energiasektorilla. Kasvavaa kiinnostusta ja taloudellisen yhteistyön mahdollisuuksia on niin vesi-, tuuli- kuin aurinkoenergiassakin. Marokon tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä yli 52 % sen sähköntuotantokapasiteetista perustuisi uusiutuvaan energiaan.

Uusiutuvan energian ja puhtaiden energiateknologioiden lisäksi Marokkoa kiinnostavat myös tieto- ja viestintäteknologia, jätteenkäsittelylaitokset ja vedenpuhdistamot, joista Suomessa on tietotaitoa. Suomalaisyritysten kansainvälistymistä Marokkoon tukevat Marokon Team Finland -verkosto Rabatissa sekä vuonna 2019 avattu Business Finlandin toimisto Casablancassa.

Yhteisymmärryspöytäkirjan valmistelusta on vastannut Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö ulkoministeriön tuella ja yhdessä alan teollisuuden kanssa. Suomalaisyrityksillä on suunnitelmissa vakiinnuttaa asemaansa Marokossa ja tehdä toimintaa tutuksi laajemminkin Pohjois- ja Länsi-Afrikassa.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin virkamiessihteeri Leila Vilhunen, TEM, p. 029 504 7120 (EU- ja kv. asiat)
erityisasiantuntija Annukka Saari, TEM, p.  050 303 0704
suurlähettiläs Pekka Hyvönen, UM, Suomen Rabatin suurlähetystö, p. +212 661 154 337

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 9.2.2022