Suomi ja Meksiko jatkavat metsäsektorin yhteistyötä

Uutinen - Julkaistu 25.4.2024

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah allekirjoitti 25.4.2024 uuden metsäalan yhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan Suomen maa- ja metsätalousministeriön ja Meksikon Yhdysvaltojen kansallisen metsäviraston CONAFORin välillä.

”Olen erittäin iloinen, että Suomen ja Meksikon metsäyhteistyön perinne jatkuu ja vahvistuu tämän uuden yhteisymmärryspöytäkirjan myötä”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Yhteistyösopimuksessa on tunnistettu useita ajankohtaisia teemoja. Yksi molempia maita kiinnostavista teemoista on metsien inventointi ja metsäsuunnittelu. Suomella on maailmanlaajuisesti pitkä historia metsien inventoinnissa. Varsinaisen inventointityön ohessa satelliittikuvien käyttö kartoituksessa ja metsävaratiedon hallinta ja jakelu käyttäjille ovat aiheita, joissa Suomella on paljon annettavaa. Suomen puolelta tässä työssä on tiiviisti mukana Luonnonvarakeskus.

Myös ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen on ajankohtaista kaikkialla. Tiedonvaihto menetelmistä, joilla arvioidaan metsien hiilensidontaa, tulee olemaan yksi yhteistyön alueista. Meksiko on lisäksi kiinnostunut muun muassa Suomen asiantuntemuksesta metsäpalojen torjunnan osalta.

”Vaikka metsäolosuhteemme eroavat toisistaan”, ilmastonmuutos asettaa meille samanlaisia haasteita, sanoo ministeri Sari Essayah.

Myös kansallisten metsäohjelmien laatiminen on yksi yhteistyön osa-alue. Meksikon ensimmäinen pitkän aikavälin metsäohjelma laadittiin vuosituhannen vaihteessa Suomen avustuksella. Metsäalan koulutusyhteistyön ja opiskelijavaihdon lisääminen maiden välillä on herättänyt kiinnostusta.

Maa- ja metsätalousministeriössä järjestettyyn allekirjoitustilaisuuteen osallistunut Meksikon Suomen-suurlähettiläs Enrique Rojo-Stein korosti Meksikon ja Suomen välistä vahvaa ja laajaa metsäyhteistyötä ja listasi useita tämän yhteistyön avainalueita, mukaan lukien tiedon ja kokemusten vaihto suojelusta ja kestävyydestä, ilmastonmuutoksen torjunta- ja hillitsemisponnisteluista, metsien sietokyvyn edistämisestä ja ekosysteemipalveluiden kehittämisestä.

”Molemmilla mailla on yhteinen sitoutuminen ja vastuu metsävarojen suojelemisesta nykyisten ja tulevien sukupolvien hyödyksi”, suurlähettiläs sanoi. Lopuksi diplomaatti ilmaisi luottamuksensa siihen, että tämä pitkäaikainen metsäyhteistyö on jatkossakin Meksikon ja Suomen kahdenvälisen suhteen kulmakivi.

Meksikossa metsäyhteistyötä Suomen kanssa pidetään suuressa arvossa. Ensimmäiset yhteydet Meksikon ja Suomen metsäammattilaisten välillä luotiin jo 1960-luvulla. Virallisesti yhteistyö käynnistyi yli 60 vuotta sitten ja se on sittemmin laajentunut koskemaan useita metsäalaan liittyviä organisaatioita ja yksityistä sektoria. Alan ammattilaisten kansainvälinen verkostoituminen ja henkilökohtaiset kontaktit eri maiden edustajien välillä ovat hyödyttäneet molempia osapuolia.

”Myös suomalaisten metsäammattilaisten on tärkeää tuntea muiden maiden olosuhteita kansainvälisessä yhteistyössä”, toteaa ministeri Sari Essayah.

Ministeri Sari Essayah ja Meksikon Suomen-suurlähettiläs Enrique Rojo-Stein juhlistivat uudistettua metsäalan yhteistyösopimusta torstaina 25.4.2024.

Lisätietoja:

Tapio Luoma-aho
maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah’n erityisavustaja
etunimi.sukunimi@gov.fi
050 4727040

Kaisa Pirkola
neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö
etunimi.sukunimi@gov.fi
0295 162 350

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 25.4.2024