Suomi ja Ruotsi vahvistavat metsäyhteistyötä – Nyt kehitetään yhdessä kestäviä biopohjaisia ratkaisuja

Uutinen - Julkaistu 19.4.2018

Suomen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja Ruotsin maaseutuministeri Sven-Erik Bucht kertoivat maiden välisen biotalousyhteistyön syventämisestä konferenssissa, joka pidettiin Espoossa 17.-18.4.2018. VTT:n ja ruotsalaisen RISE:n välisen aiesopimuksen mukaan yhteistyötä vahvistetaan aloilla, jotka koskevat biojalostamoita, biomateriaaleja ja lämpökemiaa sekä biotaloutta ja digitaalisia ratkaisuja.

– Uusien innovaatioiden synnyttämiseen saadaan merkittävästi lisää tehoa, kun tuodaan yhteen Suomen ja Ruotsin parhaat osaajat ja annetaan heille ratkaistavaksi kunnianhimoisia haasteita, kuten muovin korvaaminen. Tämä edellyttää riittäviä rahallisia panostuksia kummaltakin maalta sekä yksityiseltä sektorilta. Suomi ehdottaakin yhteisen innovaatio-ohjelman käynnistämistä 2019 alkaen. Ohjelman kesto olisi viisi vuotta ja kokonaislaajuus 150 miljoonaa euroa, ehdotti Jari Leppä.

– Ruotsi ja Suomi ovat tehneet yhteistyötä jo aikaisemminkin biotalouden kehittämiseksi, muun muassa näillä aloilla: puurakentaminen, kansalliset metsäohjelmat, vesiviljely, osaamisen varmistaminen ja EU:n metsäasiat. Tänään otimme jälleen yhden askeleen eteenpäin kohti syvempää yhteistyötä, maaseutuministeri Sven-Erik Bucht sanoo.

VTT ja RISE Research Institutes of Sweden ovat valinneet yhteiset painopisteet, joilla metsäbiomassan käyttöä kehitetään:

  • Digitaaliset ratkaisut biopohjaisten tuotteiden jäljittämiseksi
  • Toisen sukupolven biopolttoaineet
  • Kierrätettävät biopohjaiset ja biohajoavat materiaalit
  • Kehittyneet biopohjaiset materiaalit esimerkiksi energian varastointiin
  • Biojalostamoiden sivuvirtojen proteiinit

VTT ja RISE selvittävät myös mahdollisuuksia aloittaa tutkijoiden vaihto-ohjelma, jakaa tutkimusinfrastruktuureja ja laatia yhteinen kertomus tulevaisuuden metsäbiotaloudesta.

Suomessa ja Ruotsissa perinteinen metsäteollisuus on muuttamassa suuntaan kohti uusia biojalostamoita. Molemmat maat ovat siirtymässä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, jossa fossiilipohjaisia tuotteita korvataan uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvilla tuotteilla.

Maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä metsäkonferenssissa tiivistettiin yhteistyötä niin innovaatiotoiminnassa, tutkimuksessa kuin metsäpolitiikassa. Tapahtuman ilmapiiri oli innostunut ja konferenssiin osallistuneet lähes sata metsäalan edustajaa pitivät yhteistyön tiivistämistä entistä tärkeämpänä. Seuraavan kerran tapaaminen järjestetään Ruotsin Lundissa.

Forest Friends Forever -konferenssin ohjelma

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Risto Lahti, ministeri Lepän erityisavustaja, p. 050 565 0424
Liisa Saarenmaa, apulaisosastopäällikkö, p. 029 516 2429
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 18.4.2018. 

På svenska