Biotalousstrategia

Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on luoda uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja biotalouden liiketoiminnan kasvulla sekä korkean arvonlisän tuotteilla ja palveluilla, turvaten samalla luonnon ekosysteemien toimintaedellytykset. Strategian johtoajatuksena on, että Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnytetään sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia koko Suomelle.

Biotalousstrategian päivitys

Suomen kansallinen biotalousstrategia päivitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja Marinin hallituksen ohjelmaa. Päivityksen pohjana ovat EU:n vuonna 2018 päivitetty biotalousstrategia sekä syksyllä 2019 hyväksytyt Suomen valmistelemat biotalouspäätelmät. Strategiatyö aloitetaan syksyllä 2020 ja saatetaan valmiiksi vuonna 2021. Lue lisää TEM:n ja MMM:n tiedotteesta 1.9.2020.

Kestävää kasvua biotaloudesta – Suomen biotalousstrategia

Biotalousstrategia_300px

Lataa tästä: Suomen biotaloussstrategia (pdf)

Biotalousstrategia on laadittu työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa hankkeessa. Työhön ovat osallistuneet valtioneuvoston kanslia, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ja niiden hallinnonalat sekä VTT ja Sitra. Strategian valmistelussa ovat olleet mukana myös biotaloutta edustavat sidosryhmät, joiden näkemykset on kerätty yhteen viidessä työpajassa, kolmessa alueellisessa biotalousfoorumissa ja toimialakuulemisissa.

Diaesitys: Sixten Sunabacka, TEM, valtioneuvoston tiedotustilaisuus 8.5.2014

Ministeriöiden tiedote 8.5.2014 Strategia: Biotalous on talouden seuraava aalto