Suomi vastasi komission CAP-kirjeen keskeisiin havaintoihin

Uutinen - Julkaistu 26.4.2022

Euroopan komissio lähetti maaliskuun lopussa Suomelle havaintonsa Suomen CAP-suunnitelmasta ja pyysi kolmessa viikossa vastausta strategisesti tärkeimpiin havaintoihin. Suomen vastaus kirjeen päähavaintoihin lähti komissiolle 21. huhtikuuta.

Komissio analysoi alkuvuonna Suomen ja muiden jäsenvaltioiden sille vuodenvaihteessa lähettämiä CAP-suunnitelmia ja lähetti sen jälkeen jäsenmaille ns. havaintokirjeet, joissa arvioitiin suunnitelmia. Suomelle 31.3.2022 toimitettu kirje sisälsi yhteensä reilut 200 havaintoa.

Keskeisimmät Suomen CAP-suunnitelmaan liittyneet havainnot koskivat Ukrainan sodan vaikutuksia, suunnitelman taloudellisia tavoitteita, ympäristö-, ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteita, Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa sekä maaseutuasioita ja tilojen sukupolvenvaihdoksia.

Komission havaintokirje käynnisti Suomen CAP-suunnitelman hyväksymisneuvottelujen viimeisen vaiheen, jonka arvioidaan jatkuvan kesään saakka.

Komission kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja sekä keskeisistä kysymyksistä että teknisistä havainnoista. Neuvottelujen perusteella tarkennettu versio Suomen CAP-suunnitelmasta pyritään toimittamaan komission hyväksyttäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Suomen CAP-suunnitelman toimeenpanon on määrä käynnistyä vuonna 2023. Komissio on jo antanut osan ja valmistelee parhaillaan loppuja toimeenpanoon liittyviä delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä. Myös kansallisen lainsäädännön ja toimeenpanoon liittyvien tietojärjestelmien valmistelu on jo käynnissä.

Lisää aiheesta:

Lisätiedot:  

  • Kari Valonen, maatalousneuvos, p. 0295162047, etunimi.sukunimi@gov.fi
  • Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö, p.  0295162013, etunimi.sukunimi@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 26.4.2022


Aihetunnisteet: EU, maatalous