Suomi vetämään Kiinan ja EU:n vesiyhteistyötä

Uutinen - Julkaistu 20.12.2017

Kiinan ja EU:n vesiyhteistyötä edistävän CEWP-verkoston Euroopan sihteeristö siirtyy 1.1.2018 Suomeen maa- ja metsätalousministeriön vastuulle. Myös Varsinais-Suomen ELY-keskus osallistuu sihteeristön toimintaan. Vesiyhteistyössä keskitytään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen ja kiertotalouteen, kun Suomi johtaa sihteeristöä vuosina 2018–2019.

Nopea yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys erityisesti Kiinassa, ilmastonmuutos, väestörakenteen muutokset ja kaupungistuminen ovat maailmanlaajuisia haasteita vesiturvallisuudelle. Euroopan Unioni ja Kiina etsivät yhdessä ratkaisuja näihin ongelmiin CEWP-verkostossa (China-Europe Water Platform).

– Seuraavan kahden vuoden aikana CEWP panostaa veteen liittyvien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen ja kiertotalouden edistämiseen. Tämä tapahtuu syventämällä EU:n ja Kiinan välistä vesikumppanuutta sekä lisäämällä yhteistyötä muiden kansainvälisten vesialan toimijoiden kanssa, kertoo maa- ja metsätalousministeriön kansainvälisen vesiyhteistyön päällikkö Seppo Rekolainen, joka ryhtyy johtamaan CEWP:n Euroopan sihteeristöä.

Hyvä esimerkki CEWP:n monitasoisesta kansainvälisestä toiminnasta on viime syyskuussa Turussa järjestetty konferenssi, johon osallistui ministeritason valtuuskuntia 13:sta EU:n jäsenmaasta, Euroopan komissiosta ja Kiinasta sekä lähes 150 kiinalaista ja eurooppalaista yritystä.

– Näkyvä ja vaikutusvaltainen rooli kansainvälisissä vesikysymyksissä sekä Kiinan ja EU:n välisissä suhteissa on merkittävä tunnustus suomalaiselle vesiosaamiselle. Olemme mukana ratkaisemassa globaaleja vesiturvallisuuteen liittyviä ongelmia, ja vahvistamme samalla Suomen ja Kiinan hedelmällistä yhteistyötä luonnonvarojen kestävässä käytössä, sanoo maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Ensi vuoden alusta alkaen myös Euroopan Unioni panostaa entistä enemmän CEWP-verkoston toimintaan: yhteensä kuusi miljoonaa euroa vuosille 2018–2021. Tämän ansiosta verkostolla on paremmat edellytykset muun muassa rakentaa yhteistyötä vesiturvallisuuteen sijoittavien kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa. Työssä ovat mukana sihteeristöstä ennen Suomea vastannut Tanska ja vuonna 2020 vastuun ottava Portugali.

Vuonna 2012 perustettu CEWP-verkosto edistää Kiinan ja Euroopan yhteistyötä vesivarojen kestävässä käytössä ja hallinnassa. Verkostossa on mukana useita kymmeniä ministeriöitä, muita julkisen hallinnon instituutioita, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja yrityksiä. Yhteistyötä edistetään niin hallinnollisella kuin poliittisellakin tasolla sekä tutkimus- ja innovaatioyhteisöjen kesken. Euroopan sihteeristö ohjaa verkoston toimintaa yhteistyössä Kiinan sihteeristön kanssa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Seppo Rekolainen, kansainvälisen vesiyhteistyön päällikkö, +358 (0)295 162 086
Olli-Matti Verta, neuvotteleva virkamies, +358 (0)295 162 123
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  19.12.2017