Aihesana: rahoitusuutiset

TEM: Seitsemälle hankkeelle yhteensä 17,5 miljoonaa euroa RRF-energiainvestointitukea

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 27.11.2023 seitsemälle hankkeelle yhteensä 17,5 miljoonaa euroa investointitukea…

MMM: Metkan tukitasot ja -ehdot on vahvistettu

Puu ja metsäUutinen

Valtioneuvosto on 16.11.2023 antanut asetuksen metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain voimaantulosta…

ELY-keskus: Käytännön innovaatioita maa-, metsä- ja biotalouden alkutuotantoon – EU:n hankehaku nyt avoinna, infotilaisuus 21.11.

Suomi kehittääUutinen

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden hankkeiden haku on käynnistynyt. EIP-ryhmien (European Innovation Partnership) tavoitteena on ratkaista alkutuotannossa…

BF: Quantum Computing -tutkimusrahoitushaku

Suomi kehittääUutinen

Kvanttilaskenta voi avata mahdollisuuksia kestävyysongelmien ratkaisussa (esim. fossiilivapaa energia tai materiaalit, logistiikan optimointi, uudet…

ELY-keskus: Maatilat voivat hakea maksuvalmiutta parantavalle lainalle valtiontakausta

RuokaUutinen

Viljelijä voi hakea ELY-keskuksesta valtiontakausta pankkilainalle, joka parantaa tilan maksuvalmiutta. Valtiontakausta voidaan myöntää enintää…

TEM: Investointituki teollisuuden sähköistämisen ja vähähiilistämisen hankkeille

EnergiaUutinen

Suomen kestävän kasvun ohjelman RFF-energiainvestointitukien kolmas haku on käynnistynyt. Tavoitteena on vä…

MMM: Metsien monimuotoisuutta edistäville luonnonhoidon kehittämishankkeille on avattu rahoitushaku

Puu ja metsäUutinen

Valtakunnallisilla luonnonhoidon kehittämishankkeilla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tavoitteita ja kä…

Business Finland: Driving Urban transition (DUT) rahoitushaku

EnergiaUutinen
DUT Call 2023 ilmoituskuva

Tarkoituksena on tukea valtioiden rajat ylittäviä tutkimus- ja/tai innovaatiohankkeita, joissa käsitellään…

YM: Kunnille ja maakunnille tarjolla yli miljoona euroa avustusta vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseen

EnergiaUutinen

Kunnat ja maakuntien liitot voivat hakea ympäristöministeriöltä avustusta vihreää siirtymää edistävien…

Työ- ja elinkeinoministeriö: yritysten ja kuntien vuotuinen energiankäyttö tehostunut 12,5 TWh

EnergiaUutinen

Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet yritykset ja kunnat ovat vuosina 2017–2022 tehneet yhteensä lähes 25 000 yksittäistä energiatehokkuustoimenpidettä.…

Business Finland: Veturiyritysten kumppanuusrahoitushaku yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Suomi kehittääUutinen

Business Finland on järjestänyt vuodesta 2020 alkaen veturiyritysten haastekilpailuja sekä luomaan uuteen liiketoimintaan tä…

Työ- ja elinkeinoministeriö: 35 uutta hakemusta suurten demonstraatiohankkeiden investointitukihakuun

EnergiaUutinen

Uuden energiateknologian suurten demonstraatiohankkeiden vuoden 2023 tukihaku on päättynyt. Työ- ja elinkeinoministeriö sai tä…

Metsämiesten Säätiö: apurahat vuodelle 2024 haussa 1.12.2023 – 31.1.2024

Puu ja metsäUutinen

Vuoden 2024 haussa Metsämiesten Säätiö tähtää strategiansa mukaiseen metsäalaa vaikuttavasti ja vastuullisesti…

Joensuu: Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukseen perustuva hankerahoitushaku

Suomi kehittääUutinen

Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ovat avanneet yhteistyössä uuden Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukseen perustuvan hankerahoitushaun. Tuki…

MMM: CAP-suunnitelman eteneminen esillä seurantakomitean kokouksessa

RuokaUutinen
Viljakasveja lähikuvassa pellolla.

Vaasassa torstaina 14. syyskuuta pidetyssä Suomen CAP-suunnitelman seurantakomitean kokouksessa käsiteltiin Suomen CAP-suunnitelman etenemistä. CAP-suunnitelman toimeenpano&…

MMM: Rahoitus 13 hankkeelle, jotka vievät käytäntöön Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa tuotettua ilmasto-osaamista ja tietoa

Puu ja metsäUutinen
Metsämaisema.

Hankkeiden tavoitteena on saada ilmastotieto tehokkaammin käyttöön osaamisen kehittämisen, neuvonnan, koulutuksen ja…