Tandem Forest Values -ohjelmassa toteutettava yhteishankehaku

Uutinen - Julkaistu 20.6.2019

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (LT) osallistuu kesäkuussa avattavaan Tandem Forest Values -ohjelman (TFV) hakuun yhdessä ruotsalaisten ja suomalaisten organisaatioiden kanssa. Ruotsia edustavat Forskningsrådet för hållbar utveckling (FORMAS), Kempestiftelserna, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) sekä Wallenbergstiftelserna. Suomesta mukana ovat Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Akatemia ja Ympäristöministeriö.

Haun ydinteemat ovat: biomass production, forest management planning, new methods and technologies, wood construction and new sustainable products and processes.

Haun kautta rahoitetaan konsortiomuotoisia hankkeita, joissa konsortion osapuolet ovat Suomesta ja Ruotsista. Hakemuksessa tulee olla vähintään yksi ja korkeintaan kaksi partneria kummastakin maasta. Konsortiota johtaa nuoreen tutkijasukupolveen kuuluva tutkija, jollaon enintään kymmenen vuotta ensimmäisestä tohtorin tutkinnosta.

Hakuilmoitus ja arviointikriteerit julkaistaan ohjelman kotisivuilla:

www.ksla.se/anslag-stipendier/tandem-forest-values/

Yhteyshenkilö Suomen Akatemiassa:

Tiedeasiantuntija Ulrika Jakobsson, Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen vastuualue, Suomen Akatemia, p. 029 533 5038, etunimi.sukunimi (at)aka.fi


Aihetunnisteet: rahoitus