TEM: Investointitukea kolmelle uuden energiateknologian demohankkeelle muun muassa hiilidioksidin talteenottoon

Uutinen - Julkaistu 15.12.2023

Hallituksen raha-asianvaliokunta puolsi 14.12.2023 investointituen myöntämistä kolmelle uuden energiateknologia suurelle demonstraatiohankkeelle. Puollot saivat Koppö Energia Oy:n uusiutuvan metaanin tuotantoinvestointi Kristiinankaupunkiin, Westenergy Oy:n hiilidioksidin talteenottolaitos Mustasaareen ja Helen Oy:n ilma-vesilämpöpumppulaitos Helsinkiin.

Ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkänen on allekirjoittanut työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemat investointitukipäätökset tänään.

”On hienoa, että hiilidioksidin talteenottoon liittyvät investoinnit etenevät. Vaasan seudun Westenergyn ja Kristiinankaupungin Koppö Energian hankkeet muodostavat konsortion, jossa hiili otetaan talteen voimalan piipusta ja jalostetaan uusiokäyttöön yhdessä vedyn tuotannon kanssa. Päästötön sähköntuotanto ei riitä, vaan puhdas siirtymä tarvitsee tällaisia investointeja jalostukseen”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

”Helsingin energiayhtiö Helenin teollinen lämpöpumppuhanke vauhdittaa tämän vuosikymmenen keskeistä päästövähennystä eli kaukolämmön tuottamista ilman polttoaineita. Kaikki kolme hanketta edustavat muutosta, jonka avulla olemme lähempänä hiilineutraalia Suomea”, Mykkänen jatkaa.

Koppö Energia Oy:lle myönnetään 26 910 000 euroa investointitukea uusiutuvan metaanin tuotantoinvestointiin Kristiinankaupunkiin. Tuki olisi kuitenkin enintään 30 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Hankkeen uutuusarvona on uusiutuvan vedyn jalostus uusiutuvaksi nesteytetyksi metaaniksi liikennekäyttöön ja lämmön hyödyntäminen sähköntuotantoon. Päätös tehtiin ehdollisena Euroopan komission hyväksynnälle. Laitos tuottaisi noin 740 GWh nesteytettyä metaania vuodessa. Hakijan arvion mukaan CO2-päästöt vähenisivät hankkeen seurauksena noin 160 000 tonnia vuodessa.

Westenergy Oy:n hiilidioksidin talteenottolaitoshankkeelle Mustasaareen myönnettiin 20 000 000 euron investointitukea, kuitenkin enintään 15 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hanke kytkeytyy edellä mainittuun Koppö Energia Oy:n hankkeeseen siten, että suurin Mustasaaressa talteen otetusta hiilidioksidista kuljetettaisiin hyödynnettäväksi uusiutuvan liikennepolttoaineen valmistuksessa Kristiinankaupungissa.

Jätteenpolttolaitokselle suunniteltu hiilidioksidin talteenottolaitos poistaisi sen savukaasuista vuosittain noin 190 000 tonnia hiilidioksidia. Suurin osa talteen otetusta hiilidioksidista kuljetettaisiin hyödynnettäväksi uusiutuvan liikennepolttoaineen valmistuksessa. ”Yritys arvioi, että investoinnilla saavutettava fossiilisen hiilidioksidin kokonaispäästövähenemä on noin 90 000 tonnia vuodessa, kun huomioidaan talteen otetut fossiiliset hiilidioksidipäästöt ja hiilidioksidin hyötykäyttöön toimittamisesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt.”

Helen Oy:lle myönnettiin Helsinkiin suunniteltua ilma-vesilämpöpumppuinvestointiin 18 975 000 euroa, kuitenkin enintään 30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Hankkeessa toteutetaan kaukolämpöä tuottava ilma-vesilämpöpumppulaitos Patolaan. Hankkeen uutuusarvona on poikkeuksellisen alhaisessa lämpötilassa (-20 °C) kaukolämmöntuotantoon soveltuva lämpöpumppu. Laitos tuottaisi noin 211 GWh kaukolämpöä vuodessa.

Lämpöpumpuissa käytettäisiin uusiutuvaa sähköä ja lämmönlähteenä hyödynnettäisiin ulkoilman lämpöä. Tuotettu lämpö toimitettaisiin Helenin kaukolämpöverkkoon. Tuotettu lämpö korvaisi pääosin maakaasulla, pelleteillä ja hakkeella tuotettua lämpöä. Yrityksen mukaan investointi vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 26 000 tonnia vuodessa

Lisätiedot:
Ilmasto- ja ympäristöministerin erityisavustaja Lyydia Ylönen, p. 050 476 1341
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, p. 0295 064 815
erityisasiantuntija Tuula Savola, TEM, p. 0295 047 133 (Westenergy päätös)
erityisasiantuntija Olli Salo, TEM, p. 0295 047 322 (Koppö ja Helen päätökset)

Tilaa rahoitusuutisten hakuvahdin avulla sinua kiinnostavat uutiset omaan sähköpostiisi: Hakuvahti