TEM: Kiertotalouden investointiavustusten ylimääräinen haku avoinna 28.10. saakka

Uutinen - Julkaistu 6.10.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö avaa uudelleen haun innovatiivisten tulevaisuuden kiertotalousratkaisujen edistämiseen myönnettävästä avustuksesta.  

Hankkeiden avulla pyritään vaikuttamaan uusien työpaikkojen syntymiseen, ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja yritysten ja muiden toimijoiden toimintatapojen muutokseen kiertotalouden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on materiaalin käytön vähentäminen, kokonaistehokkuus osaoptimoinnin sijaan, ympäristövaikutusten pienentäminen, aineettoman arvonluonnin kasvattaminen, uusiutumattomien raaka-aineiden kierron parantaminen, uusiutuvien materiaalien monipuolinen ja mahdollisimman pitkään pitävä käyttö tai digitalisaatioon ja palveluihin perustuva uudenlainen tapa korvata tarpeen täyttäminen.

Haku avoinna: 28.10.2021 saakka.

Haku on tarkoitettu: yrityksille ja työllisyyttä tukevien ratkaisujen osalta myös kolmannen sektorin toimijoille.

Määräraha: Avustuksiin on myönnetty miljoonan euron määräraha, josta on vielä käyttämättä 575 000 euroa. Tuen määrä on enintään 200 000 euroa yhtä yritystä kohden de minimis -ehtoisesti.

Avustusta saa käyttää 

  1. kiertotaloutta edistäviin teknologisiin tai muihin uusia toimintatapoja tai palveluita tukeviin investointeihin
  2. kiertotaloutta edistävien investointien käynnistämiseksi tarvittaviin selvityksiin ja verkostoihin
  3. työllisyyttä tukevien kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen.

Tällä avustuksella toteutettavat hankkeet tulee toteuttaa 30.6.2023 mennessä.

Lisätiedot ja hakuohjeet TEM:n sivuilla


Aihetunnisteet: kiertotalous, rahoitusuutiset