TEM: Muutoksia energiatuen myöntämisen ehtoihin vuosina 2023-2027

Uutinen - Julkaistu 19.12.2023

Valtioneuvosto antoi 14.12.2023 asetuksen, jolla muutetaan energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023–2027 annettua asetusta. Muutos tarvittiin, jotta asetus vastaisi EU:n valtiontukisääntelyyn (ns. yleinen ryhmäpoikkeusasetus) tehtyjä muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2024.

Yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa säädetään reunaehdoista, joita muun muassa energiatuessa on noudatettava, jos tukea myönnetään ilman ennakkoilmoitusta komissiolle. Asetusmuutos tuli voimaan 1.7.2023, jonka jälkeen jäsenmailla oli kuusi kuukautta aikaa tukiohjelmansa ehtojen päivittämiseen.

Nyt annettu kansallinen asetus selkeyttää säännöksiä, joilla edistetään uusiutuvan vedyn tai siitä jalostetun polttoaineen tuotantoa ja lisätään edellytyksiä sähkö- ja lämpövarastojen sekä hukkalämmön hyödyntämishankkeiden tukemiseen. Hallitusohjelman mukaisesti asetus mahdollistaa jatkossa myös vesivoimahankkeiden tukemisen.

Energiatuen yleisenä tavoitteena on tukea hankkeita, joilla arvioidaan parhaiten voitavan edistää tulevaisuuden energiaratkaisuja uusiutuvaa energiaa koskevien vuoden 2030 EU-tavoitteiden ja vuoden 2035 kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Energiatukea erityisesti uuden teknologian hankkeisiin

Tukiohjelman tavoitteena on edistää muun muassa uusiutuvan energiaa ja energiatehokkuutta koskevia investointi- ja selvityshankkeita, jotka tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitteita. Tavoitteena on edistää myös uuden energiateknologian kaupallistumista sekä vähentää energian tuotannon ja käytön ympäristö- ja ilmastohaittoja.

Tuen avulla edistetään myös uusiutuvaa energiaa ja uusiutuvaa vetyä koskevia investointi- ja selvityshankkeita. Asetusmuutoksella selkeytetään vetyhankkeita koskevia säännöksiä lisäämällä uusiutuvan vedyn tai siitä jalostetun polttoaineen tuotanto asetukseen omaksi hankekategoriaksi.

Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan energiajärjestelmälle tärkeän säätökykyisen vesivoiman toimintaedellytyksiä vahvistetaan ja edistetään pumppuvoimahankkeiden toteutumista. Asetusmuutos mahdollistaakin nyt myös vesivoimahankkeiden tukeminen energiatuella. Lisäksi asetusta muutettiin niin, että tukiharkinnassa etusijalla ovat uuden teknologian lisäksi myös sähköjärjestelmän säätökykyä edistävät hankkeet.

Sähkö- ja lämpövarastojen sekä hukkalämmön hyödyntämishankkeiden tukemisen edellytyksiä lisätään EU:n valtiontukisääntelyn mukaisesti. Myös hyväksyttävien kustannusten määräytymistä koskeviin säännöksiin tulee muutoksia.

Hallitusohjelman mukaan energiatuen myöntövaltuus olisi ensi vuodesta lähtien vuositasolla noin 14 miljoonaa euroa. Siten tukea myönnettäisiin jatkossa vain hyvin pienelle osalle tukikelpoisia hankkeita. Tuen myöntövaltuus on viime vuosina ollut 110–250 miljoonaa euroa. Lisäksi energiahankkeita on tuettu vuosina 2022–2023 EU:n elpymis- ja palautustukivälineen kautta ns. RRF-tukiohjelmasta, jonka kokonaisvaltuus on ollut 480 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Tuuli Oikarinen, TEM. p. 0295 047 292
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, p. 0295 064 815

Tilaa rahoitusuutisten hakuvahdin avulla sinua kiinnostavat uutiset omaan sähköpostiisi: Hakuvahti