TEM: Suomen kestävän rahoituksen tiekartta julkaistu

Uutinen - Julkaistu 24.9.2021

Suomen kestävän rahoituksen tiekartta tarjoaa suuntaviivoja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen tällä vuosikymmenellä edellyttää merkittäviä muutoksia siihen, miten julkinen ja yksityinen sektori kohdentavat investointejaan. Tämän vuosikymmenen aikana kaikki rahoitusratkaisut on kyettävä suuntaamaan nykyistä kestävämmin, ja tähän Suomen 24.9.2021 julkaistu kestävän rahoituksen tiekartta tarjoaa suuntaviivoja.

Useat kansalliset ja kansainväliset aloitteet pyrkivät tukemaan finanssialan murrosta ja edistämään rahoituksen kokonaisvaltaista suuntaamista kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. EU on osoittanut merkittävää johtajuutta ja samanaikaisesti useat maat ovat laatineet kansallisia strategioita ja ohjelmia kestävän rahoituksen systemaattiseksi edistämiseksi.

Suomi on ollut aktiivinen kansainvälinen toimija kestävän rahoituksen aloitteissa, ja 24.9.2021 julkaistava tiekartta (”Finnish Roadmap for Financing a Decade of SDG Action”) tarjoaa suuntaviivoja suomalaisille toimijoille viedä käytäntöön tarvittavia muutoksia. Tiekartta on laadittu osana Kestävän kehityksen rahoitusekosysteemi – hanketta.

-Suomi on pärjännyt erinomaisesti kansainvälisissä kestävän kehityksen vertailuissa. Kestävän rahoitusjärjestelmän edistäminen tarjoaa meille kansantaloudellisesti kustannustehokkaan keinon vastata kestävän kehityksen haasteisiin Suomessa. Samalla myös parannamme kilpailukykyämme kansainvälisillä markkinoina ja houkuttelevuuttamme investointiympäristönä, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Onnistuminen tarvittavissa murroksissa edellyttää mm. kestävän rahoituksen osaamisen määrätietoista kehittämistä sekä julkisen sektorin koordinoituja toimia joiden avulla mobilisoidaan yksityistä rahoitusta merkittävästi nykyistä kattavammin nimenomaan YK-tavoitteiden mukaisesti. Murroksen toteuttaminen edellyttää myös kykyä tunnistaa ja raportoida investointien vaikuttavuudesta kokonaisvaltaisesti – niin taloudellisesta, sosiaalisesta kuin ympäristöllisestä kestävyydestä.

Neljä pilottia edistää tiekartan toteuttamista

Tiekartta tarjoaa mahdollisuuden eri toimijoille tunnistaa oman roolinsa kestävän rahoituksen edistämisessä. Tiekartan toimeenpanoa vauhditetaan parhaillaan neljän pilottiekosysteemin avulla, joilla pyritään tunnistamaan konkreettisia keinoja vauhdittaa kestävän rahoituksen ratkaisuja. Näitä ovat mm. merituulivoiman ja kestävän proteiinituotannon skaalaaminen Suomessa sekä ilmastoälykkäiden vesiratkaisujen ja ammatillisen koulutusviennin edistäminen.

Hankkeen kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Ohjausryhmässä ovat edustettuina keskeiset ministeriöt ja Opetushallitus.

Lisätiedot: 
hankkeen kansallinen koordinaattori, erityisasiantuntija Sari Tasa, TEM, 0295 048 242, etunimi.sukunimi@gov.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 24.9.2021