Tiekartassa toimet Saaristomeren maatalouskuormituksen poistamiseksi Itämeren kuormittajalistalta

Uutinen - Julkaistu 16.6.2022

Uuteen tiekarttaan on koottu vaikuttavimmat toimet, joiden avulla Saaristomeren alueen maatalouskuormitus poistetaan Itämeren suurimpien kuormittajien listalta viimeistään vuonna 2027.

Ympäristöministeriö, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä maa- ja metsätalousministeriö

Hallitus päätti puoliväliriihessä vuonna 2021 Saaristomeri-ohjelmasta. Ohjelman ensimmäinen tavoite oli laatia tiekartta kustannustehokkaista ja konkreettisista toimista kuormituksen vähentämiseksi. Saaristomeren alueen maatalouden kuormitus on Suomen ainoa kohde Itämeren suojelukomission (HELCOM) pahimpien kuormittajien listalla (hot spot -lista).

Tiekarttaan on koottu kymmenen toimea. Tehokkaimmin maatalouden ravinnekuormitusta voidaan vähentää

  • parantamalla peltojen ojituksia ja maaperän kasvuolosuhteita
  • lisäämällä maanparannusaineiden (kipsi, rakennekalkki, puukuidut) käyttöä,
  • edistämällä lannan kuljetusta alueelta pois ja
  • lisäämällä peltojen kasvipeitteisyyttä.

Tiekartan keinoilla voidaan vähentää Saaristomeren ravinnekuormaa jopa 100 000 – 150 000 kiloa vuosittain. Toimien toteuttaminen maksaa vähintään 18 miljoonaa euroa vuodessa, joten kustannukset ovat yhteensä noin 100 miljoonaa euroa vuoteen 2027 mennessä. Toimet rahoitettaisiin osin kansallisin varoin, kuten Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta, ja EU:n rahoitusohjelmilla.

Monet tiekartassa ehdotetut toimet perustuvat maanviljelijöiden ja alueella toimivien yhdistysten vapaaehtoisuuteen, joten heidän aktiivisuutensa rahoituksen hakemisessa on ratkaiseva.

”Saaristomeren tila on haastava mutta ei suinkaan toivoton. Tiekartta on tärkeä askel meren tilan parantamiseksi. Nyt keskeisillä toimijoilla on yhteinen tavoite ja tiekartassa sovitut konkreettiset toimet”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

”Hyödyt meren tilan parantamisesta ovat monin verroin kustannuksia suuremmat. Saaristomeren hyvä tila edistää alueen elinvoimaisuutta, lisää virkistysmahdollisuuksia ja turvaa luonnon monimuotoisuutta”, ministeri Ohisalo sanoo.

”Kun parannamme Saaristomeren tilaa, on tärkeää, että pidämme samanaikaisesti huolta maatalouden taloudellisesta kestävyydestä. Konkreettinen kuormituksen vähentäminen tehdään käytännön työssä maatiloilla. Pidän tärkeänä, että voimme tukea maanviljelijöiden tehokkaita toimia, joilla parannetaan peltojen kasvuolosuhteita ja vähennetään Itämeren ravinnekuormitusta”, maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen toteaa.

Saaristomeren tiekartta laadittiin yhteistyössä ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, Luonnonvarakeskuksen, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Maataloustuottajain Keskusliiton kanssa.

Lisätietoja

Ympäristöministeriö: Ohjelmapäällikkö Antton Keto, antton.keto@gov.fi, p. 0295 250 148

Maa- ja metsätalousministeriö: Erityisasiantuntija Sanna Tikander, sanna.tikander@gov.fi, p. 0295 162 178

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Projektipäällikkö Elina Laurila, elina.laurila@ely-keskus.fi, p. 050 312 8577

Maa- ja metsätalousministeriön ja Ympäristöministeriön tiedote 16.6.2022

Aihetunnisteet: itämeri, maatalous