Toimialaraportti: Kansallispuistot vahvistamaan luonnontuotteiden ja palveluiden näkyvyyttä

Uutinen - Julkaistu 16.12.2020

Luonnontuotteisiin liittyvä palveluliiketoiminta kehittyy jatkuvasti ja erityisesti hyvinvoinnin ja matkailun merkitys on noussut viime vuosien aikana. Kansallispuistojen kävijät ovat potentiaalinen kohderyhmä luonnontuotteiden asiakkaina.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialapalvelun 16.12.2020 julkaistu teemaraportti keskittyy kansallispuistojen rooliin luonnontuotealan kauppapaikkana. Kansallispuistoissa vieraili vuonna 2019 yli 3,2 miljoonaa kävijää ja kävijämäärä on nousussa. Suomessa on 25 luontokeskusta ja 40 kansallispuistoa, joiden pinta-ala on yli miljoona hehtaaria. Kansallispuistojen metsät ovat helposti hyväksyttävissä jokamiehenoikeudella poimittavien marjojen ja sienten sertifioiduiksi luomualueiksi.

Kansallispuistojen kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset vuodelle 2019 olivat yhteensä vajaa 220 miljoonaa euroa ja noin 1 700 henkilötyövuotta. Kansallispuistojen tuotteiden ja palveluiden saatavuutta myös digitaalisissa kauppapaikoissa kannattaisi vahvistaa.

Kansallispuistojen matkailureitit ovat tärkeitä luonnontuotteiden näkyvyydelle

Kansallispuistojen brändityöstä on olemassa kansainvälisiä esimerkkejä, kuten Saksassa ja Itävallassa. Kansallispuistoja ympäröivät matkailureitit ovat tärkeitä kansallispuistojen ja luonnontuotteiden näkyvyydelle ja tavoitettavuudelle. Reitit ovat tärkeä osa alueiden kehittyviä matkailupalveluita. Kestävää kulttuuri- ja ruokamatkailua voidaan kehittää panostamalla yritysten liiketoimintaan ja henkilöstön osaamiseen sekä yrittäjyyden edistämiseen.

Unescon biosfäärialueet voivat toimia yhteistyöverkostona, kun kehitetään luonnontuotealaa kansallispuistojen yhteydessä. Biosfäärialueet toimivat YK:n Agenda2030-ohjelman mukaisten kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisen malli- ja kokeilualueina.  Suomessa on kaksi biosfäärialuetta, joissa molemmissa on kansallispuisto. Biosfäärialueet rakentuvat luonnonsuojelualueiden tai kansallispuistojen ympärille ja täydentävät niitä kehitystoiminnallaan.

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa yritysten toimintaympäristöstä ja toimialojen kehityksestä. Toimialapalvelun tavoitteena on edistää ja tukee yritysten uusiutumista, arvonlisän kasvua ja kansainvälistymistä. Se tuottaa valituilta toimialoilta ajantasaista, luotettavaa ja merkityksellistä tietoa sekä vastaa valtakunnalliseen ja alueelliseen tietotarpeeseen.

Lisätiedot:

Mika Honkanen, luonnontuotealan toimialapäällikkö, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, p. 029 502 6102, mika.honkanen@ely-keskus.fi
Katri Lehtonen, kehittämispäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 506 4926, katri.lehtonen@tem.fi
Seija Ahonen-Siivola, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2173, seija.ahonen-siivola@mmm.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen  16.12.2020