Toimialojen kevään näkymät: Kasvua odotettavissa kaikilla aloilla

Uutinen - Julkaistu 15.3.2018

(Ote TEM:n tiedotteesta)

Toimialojen kevään näkymät julkaistiin TEM Toimialapalvelun järjestämässä toimialojen kasvuseminaarissa 14.3.2018. Kevään 2018 näkymät on kerätty elintarvikealalta, liike-elämän palveluista, kaivosalalta, matkailualalta, puutuotealalta, sosiaali- ja terveyspalvelualalta ja uusiutuvan energian alalta.

Suhdannenäkymätietoa kerätään kasvualoiksi määritellyiltä toimialoilta vuosittain.

Elintarvikealalla kasvu tulee kulutuksen piristymisestä, kansainvälistymisestä ja uusiutumisesta

Suomen talouden ja maailmantalouden piristyminen vahvistavat kotitalouksien ostovoimaa ja ruoka-alan kuluttajakysyntää. Kuluttajien luottamus omaan talouteen on poikkeuksellisen vahva, ja sen näkyy esimerkiksi lisääntyneenä ravintolassa ruokailemisena. Viime vuonna päivittäistavarakaupan vähittäismyynti kasvoi 1,7 prosenttia ja Foodservice-tukkukauppa 1,8 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Vaikka elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat laskivat 0,9 prosenttia viime vuonna, pitkään jatkunut hintojen lasku kuitenkin hidastui loppuvuonna ja kääntyi lievään nousuun tammikuussa 2018.

Lisätiedot: toimialapäällikkö Leena Hyrylä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 047

Ennätyksellinen matkailun kasvu jatkuu edelleen

Suomi on saanut ennenäkemätöntä huomiota matkakohteena ja matkailu on ollut voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2017 yöpymisten kokonaismäärä kaikissa majoitusliikkeissä kasvoi 5,3 prosenttia (+14,1% kansainväliset, 1,8% kotimaiset matkailijat) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdon kasvu on ensisijaisesti perustunut majoitus- ja ravitsemispalveluiden kasvuun. Matkailualan pk-yritykset arvioivat lähiajan yleiset suhdannenäkymät selvästi toiveikkaammiksi kuin muut toimialat. Alalla on panostettava matkaketjujen, kestävyyden ja digitaalisuuden kehittämiseen.

Lisätiedot: toimialapäällikkö Susanna Jänkälä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 037 056

Vähähiilisyys on mahdollisuus puutuotealalle

Puun sahaus-, höyläys- ja kyllästystoiminnassa liikevaihto on kasvanut merkittävästi. Liikevaihdon kasvu selittyy sahatuotteiden suurella viennin suurella kasvulla ja osittain piristyneellä kotimaan kulutuksella. Kotimaisen rakentamisen elpyminen on siivittänyt kasvua muilla puutuoteteollisuuden aloilla. Alalla suurin osa tuotannosta jää kotimaahan.

Lisätiedot: ohjelmajohtaja Petri Heino, YM, puh. 029 525 0203

Uusiutuvan energian käyttö näyttäisi kasvavan uuteen ennätykseen tänä vuonna

Uusiutuvan energian käyttö näyttäisi kasvavan uuteen ennätykseen vuonna 2018. Eniten lisääntyy metsäteollisuuden sivutuotteilla tuotettu energia, joka edustaa yli 60 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Uusiutuvan osuutta kasvattavat myös puupolttoaineiden käytön ja tuulivoiman lisääntyminen sekä liikenteen biopolttoaineet ja lämpöpumput, joiden kokonaislukumäärä lisääntyy vuosittain noin 60 000 pumpulla.

Lisätiedot: toimialapäällikkö Markku Alm, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0400 864 945

Kevään 2018 toimialojen näkymät ovat luettavissa kokonaisuudessaan TEM Toimialapalvelun sivuilla.

Lisätiedot:
kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459

 

Ote TEM:n tiedotteesta 14.3.2018