Toimialojen tiekartat: teknologioiden kehityksessä valtava potentiaali

Uutinen - Julkaistu 28.1.2020

Toimialojen vähähiilisyyden tiekarttatyö on hyvässä vauhdissa. Työ- ja elinkeinoministeriön 28.1.2020 järjestämä tiekarttatyön väliseminaari päivitti tiekarttatyön tilannetta ja käsitteli teknologioiden ja innovaatioiden merkitystä toimialojen ja yritysten tiellä vähähiilisyyteen. Musiikkitalossa järjestetty seminaari kokosi yhteen yli 140 päättäjää ja asiantuntijaa eri toimialoilta, yrityksistä ja sidosryhmistä.

– Pidän selvänä, että ilmastonmuutoksen hillintätoimet tulevat kiihtymään niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Suomen kasvihuonekaasupäästöt tulee saada politiikka- ja muiden toimien avulla jyrkkään laskuun jo lähivuosina ja tahdin tulee edelleen kiihtyä vuoden 2030 jälkeen. Tarvitsemme ilmastotoimia kattavasti kaikilla päästösektoreilla, totesi elinkeinoministeri Mika Lintilä seminaarin avauksessaan.

– Energiaintensiivisellä teollisuudella on keskeinen rooli 2035-tavoitteen kannalta. Ilmastoneutraalit teknologiset ratkaisut ovat keskeisiä keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Innovaatiot ja vähäpäästöiset ratkaisut avaavat suomalaisyrityksille huikeita mahdollisuuksia vientiin ja suuren mittakaavan uuteen liiketoimintaan. Yritystemme kehittämien ratkaisujen tuottama päästövähenemä voi olla maailmalla moninkertainen Suomen omiin päästöihin verrattuna, Lintilä muistutti.

Kasvihuonekaasupäästöiltään suurten teollisuuden toimialojen (energia, metsä, teknologia ja kemia) lisäksi työ on käynnissä myös kymmenellä muulla toimialalla. Tavoitteena on löytää kehityspolkuja, siitä miten eri toimialat ja yritykset voivat vähentää omia ilmastopäästöjään. Hankkeeseen osallistuvat alat tuottavat lähes puolet Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Hyvänä esimerkkinä teknologisen muutoksen mahdollisuudesta seminaarissa esiteltiin SSAB:n suunnitelma hiilivapaasta teräksestä. Yhtiö ryhtyy valmistamaan jo 2020-luvun lopulla terästä vetypelkistyksellä, jolloin prosessin tuotantoprosessin kasvihuonekaasupäästöt jäävät kokonaan pois. Tämä jätti-investointi vähentäisi kerralla seitsemän prosenttia Suomen ilmastopäästöistä.

Elinkeinoministeri Lintilä muistuttikin, että vähähiiliratkaisut ovat entistä keskeisempi osa suomalaisten yritysten liiketoimintaa. Menestys tällä huimasti kasvavalla alalla tarjoaa meille suomalaisille niin lisää työtä kuin hyvinvointiakin.

– On loogista, että vähähiilisyys on vahvasti esillä juuri käynnistyvässä Viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelmassa, jonka tavoitteena on luoda suomalaisyrityksille uusia vientimahdollisuuksia. Vähähiilisyys on tarkoitus kytkeä osaksi Suomen maakuvaa. Meillä on maailmalla vahva Team Finland -verkosto, joka osaltaan pystyy tekemään vähähiiliratkaisujamme tunnetuksi, Lintilä valotti.

Seuraava tiekarttaseminaari (24.3.) arvioi tulevaisuuden energian tarvetta ja tuotantoa

TEM järjesti toimialojen tiekarttojen aloitusseminaarin 23.9.2019. Tänään käsiteltiin teknologioiden ja innovaatioiden mahdollisuuksia. Seuraava väliseminaari järjestetään 24.3. teemalla energian tarve ja tuotanto. Prosessien sähköistyminen voi lisätä sähkön kulutusta todella merkittävästi.

Useimpien tiekarttojen pitäisi valmistua touko-kesäkuussa. Toimialat julkistavat harkintansa mukaan tuloksiaan sitä mukaa, kun ne valmistuvat. Tuloksten koordinoitu yhteenveto tapahtuu näillä näkymin 9.6.2020 TEM:n järjestämässä loppuseminaarissa.

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 050 431 6518
teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, TEM, puh. 050 365 3412