Toimialojen tiekarttatyön asiantuntijat pohtivat tiekarttojen jatkoaskelia ja hyödyntämistä hallituksen vähähiilisyystyössä

Uutinen - Julkaistu 12.3.2021

Toimialojen tiekarttojen asiantuntijat kokoontuivat 11.3.2021 työ- ja elinkeinoministeriön kutsusta tarkastelemaan viime vuonna toimialoilla tehdyn työn etenemistä ja painopisteitä sekä pohtimaan tiekarttojen tulevaa käyttöä. Samalla kuultiin arvioita siitä, miten hallitus hyödyntää tiekarttojen toimeenpanoa omissa suunnitelmissaan kohti hiilineutraalia Suomen vuonna 2035.

Hallitusohjelman mukaisesti yhteensä 13 toimialaa on laatinut oman tiekartan vähähiilisyyteen. Tiekartoissa on tunnistettu useita mahdollisuuksia toimintatapojen muutokseen ja päästöjen vähentämiseen. Ne sisältävät arvioita esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen ja energiankulutuksen kehityksestä, teknologisista ratkaisuista ja toimialojen investointitarpeista.

Keskustelussa kuultiin, että moni toimiala näkee tehdyn työn kantaneen jo nyt hedelmää: Tiekartat ovat tarjonneet hyvää tietopohjaa tulevien vähähiilisten mahdollisuuksien ja investointitarpeiden määrittelyyn. Niitä on päästy käyttämään myös toimialojen kansainvälisessä vaikuttamistyössä – esimerkiksi keskusteluissa Euroopan komission pääosastojen ja europarlamentaarikoiden kanssa.

Yhteinen näkemys oli, että työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima yhteystoiminta on hyödyllistä ja sitä tulee jatkaa. Tiekarttojen jalkautus on käynnistys ripeästi monella toimialalla, vaikka tilannekuva on maailman nopean muutoksen myötä osin muuttunut. Tehty työ on kuitenkin kestävä pohja jatkotyölle. Todettiinkin, että sopiva kaikkien toimialojen yhteinen päivitysrytmi olisi kerran vaalikaudessa.

Hallituksen Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä ja Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä ovat käsitelleet tiekarttatyötä kokouksissaan. Pyöreä pöytä keskusteli 8.2.2021 pääministeri Sanna Marin johdolla tiekartoista ja muun muassa ohjauskeinoista, joilla tiekartoissa tunnistettu päästövähennyspotentiaali saataisiin toteutettua. Vähähiilitiekarttojen painopisteitä on myös toivottu laajennettavan.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, TEM, puh. 029 506 2140

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 12.3.2021