Tornionjoen kalastussäännön muutosehdotukset lausuntokierrokselle

Uutinen - Julkaistu 13.2.2020

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja Tornionjoen kalastussäännön muutostarpeista. Esitykset on valmisteltu aiemman lausuntokierroksen pohjalta. Ministeriö neuvottelee vuotta 2020 koskevista muutoksista Ruotsin kanssa maaliskuussa.

Tornionjoen kalastussäännön muutostarpeita vuodelle 2020 on valmisteltu tänä talvena kahdessa vaiheessa. Viime vuoden puolella ehdotuksia muutoksiksi oli mahdollista antaa puhtaalta pöydältä avoimessa lausuntopyynnössä. Vastauksena saatiin yli 30 lausuntoa.

Nyt lausunnolla oleva maa- ja metsätalousministeriön esitys perustuu aiemman kierroksen lausuntopalautteeseen. Esityksestä toivotaan palautetta ennen neuvottelujen käynnistämistä Ruotsin viranomaisten kanssa maaliskuussa.

Voimassa olevaan poikkeuspöytäkirjaan aiemmin kirjattujen muutosten lisäksi maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa viittä muutosta seuraavasti:

  1. Lohikiintiön täyttymisen jälkeen tulee muun kalan pyyntiin käytettävien rysien kalapesistä vapauttaa lohet ja taimenet varovaisesti, siten että kalastuksenvalvoja voi todentaa otettavan saaliin. Tarkoituksena on varmistaa lohenpyynnin päättyminen kiintiöiden täytyttyä.
  2. Erillisen uppoavan heittopainon käytön kieltäminen viehekalastuksessa. Tämä spinnfluga-kalastukseen kohdistuva esitys tuli selvästi esille lausunnoissa. Tämä vähentäisi osaltaan lohien vahingoittumista jokialueella ja siten vesihomeen tartuttamien lohien määrää.
  3. Koska velvoiteistutuksista tai muista istutuksista peräisin olevat meritaimenet on rasvaeväleikattu, niiden ottaminen saaliiksi ehdotetaan sallittavaksi Tornionjoen kalastusalueeseen kuuluvalla merialueella samalla tavalla kuin muualla merialueella. Rasvaevälliset taimenet on edelleen vapautettava. Kemijoen suuhun istutetaan vuosittain noin 90 000 rasvaeväleikattua meritaimenta, jotka on tarkoitettu pyydettäviksi. Tämä on tarpeen ottaa huomioon kalastussäännössä.
  4. Harjuksen kevätrauhoitus esitetään keväästä 2021 poistettavaksi Muonionjoelta ja Könkämäenolta, missä harjuskannat ovat paremmassa tilassa kuin joen alaosalla.
  5. Kilpisjärvellä esitetään sallittavan muun kalan kuin nieriän ja taimenen kalastus koko syyskieltoaikana 15.9–15.12. Järven siika- ja haukikannat ovat vahvat, ja niiden hyödyntäminen syksyllä on tarpeen mahdollistaa.

Suomen ja Ruotsin viranomaiset neuvottelevat 12.3. Tornionjoen kalastussääntöön vuodelle 2020 ja kevätkaudelle 2021 tehtävistä muutoksista. Sellaiset muutokset, joista saadaan yhteinen näkemys molemmissa maissa ja jotka voidaan tehdä Tornionjoen kalakantojen sallimissa rajoissa, kirjataan yhteiseen poikkeuspöytäkirjaan.

Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on myös tiivistää yhteistyötä Ruotsin viranomaisten kanssa laajemmin Tornionjoen kalakantojen hoidossa.

– Suomen ja Ruotsin on hoidettava yhteistä rajajokeamme suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti, alueen ihmisiä ja toimijoita kuullen. Kaksivaiheisella lausuntokierroksella halutaan saada jokivarren näkemyksiä kalastuksen kehittämiseen, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Ehdotuksista ja Tornionjoen vesistön kalastuksesta ja kalakantojen hoidosta on mahdollista keskustella Kolarissa 26.2. järjestettävässä tilaisuudessa.

Lisätiedot:
Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 05051 62868, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 040 077 4556, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 040 039 2011, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Linkit:
Ehdotukset Tornionjoen kalastussääntöä koskevista muutostarpeista vuodelle 2020 voi jättää Lausuntopyyntöpalvelussa.

Lue lisää:
Tornionjoen kalastussäännön muutostarpeet vuodelle 2020

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 12.2.2020