Tukea maaseudun yritysten energia- ja resurssitehokkuuteen sekä omistajanvaihdoksiin haettavissa

Neljä piirroshahmoa ja linkki elpymisrahoituksen sivuille.

Uutinen - Julkaistu 18.10.2021

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat 18.10. alkaen hakea tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä.

Yritys voi saada tukea esimerkiksi uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumppujen hankinnat tai uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat energia- tai materiaalitehokkuutta. Maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada tukea 35 % investoinnin kustannuksista, muut maaseudun mikro- ja pienyritykset 30 %.

Elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasun tuotannon lisäämistä. Jos yritys rakentaa uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön, tukea voi saada 50 % investoinnin kustannuksista.

Haku avoinna: Vuoden 2022 loppuun saakka. Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään viimeistään 15.11.2021 vireille tulleita hakemuksia.

Haku on tarkoitettu: Maaseutualueilla toimiville yrityksille. Yrittäjä voi tarkistaa kartasta, sijaitseeko hänen yrityksensä tukikelpoisella alueella. Investointien lisäksi elpymisrahoituksella vauhditetaan yrityksen omistajanvaihdoksia.

Päätöksen rahoituksesta tekee alueen ELY-keskus. ELY-keskuksesta saa myös lisätietoja tuesta ja tuen hakemisesta.

 

Ruokaviraston uutinen ja hakuohje Tukea maaseudun yritysten energia- ja resurssitehokkuuteen sekä omistajanvaihdoksiin haettavissa

www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus
www.ruokavirasto.fi/yritystuet


Aihetunnisteet: rahoitusuutiset