Tukihaku uuden energiateknologian suuriin hankkeisiin avoinna helmikuun 2021 loppuun

Uutinen - Julkaistu 8.12.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut investointitukien haun uuden energiateknologian ja suurten demonstraatioiden hankkeille vuodelle 2021. Hakemukset tulee jättää viimeistään 28.2.2021 Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta.

Vuoden 2021 haussa tukea voi hakea kolmessa kategoriassa, jotka ovat: 1) uusiutuvat liikennepolttoaineet, ml. sähköpolttoaineet, 2) muu kuin polttoon perustuva lämmöntuotanto ja 3) muut suuret uuden energiateknologian demonstraatiohankkeet.

Suurilla demonstraatiohankkeilla tarkoitetaan uuden energiateknologian hankkeita, joiden investointikustannukset ovat vähintään viisi miljoonaa euroa. Nyt haettava tuki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin, jotka tukevat vuoteen 2030 asetettujen kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamista.

Edellytyksenä tukiohjelman käynnistymiselle on, että eduskunta hyväksyy vuoden 2021 talousarviossa Energiatukimomentille erillisen 60 miljoonan euron myöntövaltuuden suurille uuden energiateknologian demonstraatiohankkeille.

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, jossa otetaan huomioon hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuusarvo, hankkeen toteutettavuus, tuotettava energiamäärä, kustannustehokkuus sekä muut vaikutukset.

Hakemukset viimeistään 28.2.2021 – neuvontaa hakijoille webinaarissa 15. tammikuuta

Suurten hankkeiden hakemukset pyydetään jättämään viimeistään 28.2.2021 Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta. Hakemukseen liitetään suurten demohankkeiden hakuun tarkoitettu hakulomake. Tukipäätösten aikataulu riippuu hakemusten määrästä ja tukikäsittelytarpeesta. Alustavan aikataulun mukaan tukipäätökset vuoden 2021 hausta tehdään syksyllä 2021.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää hakua koskevan webinaarin 15.1.2021 klo 13–15. Tilaisuudessa esitellään haun tavoitteet, hakemuksen jättäminen ja samalla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ministeriön hakukäsittelystä vastaaville henkilöille. Webinaariin voi ilmoittautua tästä linkistä.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Kati Veijonen, TEM, puh. 029 504 7170
erityisasiantuntija Tuula Savola, TEM, puh. 029 504 7133
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote  8.12.2020