Tuleva maatalouspolitiikka EU:n maatalousneuvoston pääaiheena

Uutinen - Julkaistu 29.1.2018

Maatalous- ja kalastusneuvoston kokous järjestetään Brysselissä 29.1.2018. Kyseessä on keväällä 2018 EU:n puheenjohtajamaana toimivan Bulgarian kauden ensimmäinen kokous. Maatalousministerit jatkavat keskustelua yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Puheenjohtajamaa Bulgaria järjestää teemakeskusteluja tulevasta yhteisestä maatalouspolitiikasta (CAP) kevään maatalous- ja kalastusneuvostoissa. Neuvosto keskustelee erityisesti CAP:n lisäarvosta ja tavoitteista sekä tulevan politiikan toimeenpanon tehtävänjaosta jäsenmaiden ja EU:n välillä. Taustalla on Euroopan komission marraskuussa julkaisema tiedonanto yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta.

Komission esittämät tulevan CAP:n päätavoitteet, kuten maatalouden kriisinsietokyvyn kehittäminen, ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden ja maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen, ovat Suomen mielestä kannatettavia. Myös kilpailukykyisen maataloustuotannon edistäminen, tuotannon jatkuminen kaikilla yhteisön alueilla sekä bio- ja kiertotalouden edistäminen ovat tärkeitä tavoitteita. Suomi katsoo lisäksi, että elintarviketurvallisuuden ja tuotantoeläinten hyvinvoinnin korkean tason tavoittelu on oikea lähestymistapa eurooppalaisen maataloustuotannon tulevaisuuden kannalta.

Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on tuottaa lisäarvoa muun muassa takaamalla ruokaturva EU:ssa, viljelijöiden kohtuullinen tulotaso, kohtuulliset kuluttajahinnat sekä toimivat sisämarkkinat. Suomen mielestä on tärkeää, että yhteisellä politiikalla vastataan myös ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin.

Suomi on korostanut usean vuoden ajan tarvetta yksinkertaistaa maatalouspolitiikkaa. Tätä tavoitetta tukevat komission ajatukset strategisemmasta suunnittelusta politiikan toimenpanossa sekä jäsenmaiden lisääntyvästä vallasta tukijärjestelmien suunnittelussa. Jäsenmailla tulisi olla nykyistä enemmän vapautta päättää siitä, mitkä ovat oikeita toimenpiteitä kunkin maan olosuhteisiin nähden.

Maatalousministerit kuulevat myös komission tilannekatsaukset markkinatilanteesta ja kansainvälisistä kauppaneuvotteluista. Suomen mielestä komission on tarpeen jatkaa eri tuotteiden markkinatilanteen tarkkaa seuraamista, jotta tuleviin markkinaheilahduksiin osataan varautua ajoissa.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä: 
maatalousneuvos Kari Valonen, p. 0295 162 269, kari.valonen(a)mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  26.1.2018