Turvakate – ekologinen vaihtoehto leikkialueille

Leikkipaikka, jossa alustana turvakatetta.

Case - Julkaistu 25.10.2017

Kestävä ympäristörakentaminen tarvitsee uusia, entistä ekologisempia ratkaisuja. Kekkilä Turvakate, putoamisalusta leikkialueiden rakentamiseen ja ylläpitoon on tästä mainio esimerkki.

Leikkipuistojen ja lähiliikuntapaikkojen putoamisalustoina ja pinnoitteina käytetään perinteisesti turvasoraa tai -hiekkaa, joka on hienoaineksesta puhdistettua luonnonhiekkaa. Myös erilaiset synteettisistä materiaaleista valmistetut laatat ja valettavat alustat ovat yleisesti käytössä. Alan turvastandardit täyttävä, uusiutuvasta ja puhtaasta luonnonmateriaalista valmistettu tuote on erinomainen vaihtoehto jatkuvasti hupeneville luonnonhiekoille sekä muovipohjaisille vaihtoehdoille.

Turvakate valmistetaan nuoresta kotimaisesta lehtipuusta, jota joudutaan säännöllisesti poistamaan Kekkilän tuotantoalueiden reunoilta. Pienehköt määrät ohutta puuta on taloudellisesti haastava hyödynnettävä, mutta turvakatteena se saadaan hyvin käyttöön.

Turvakatteen edut putoamisalustana

Joustava Turvakate sopii erinomaisesti leikkivälineiden alle vaimentamaan putoamisesta aiheutuvia tärähdyksiä. Pintamateriaalina se on esim. hiekkoja ja valettuja pinnoitteita pehmeämpi, eikä aiheuta kaatujalle kitkasta syntyviä nirhaumia.

Luonnollinen turvakate onkin erinomainen vaihtoehto putoamisalustaksi. Tuote on testattu turvalliseksi jousto-ominaisuuksia mittaavalla HIC-testillä ja se täyttää leikkikenttäpinnoitteita koskevat SFS-EN 1176-1 turvastandardit. Testaus on tehty 20 cm:n kerroksella, joten tämä vähimmäiskerrospaksuus on aina pidettävä myös käyttökohteessa. Asennusvaiheessa vähimmäiskerrosvahvuuden päälle tulee aina lisätä vähintään 10 cm ylimääräinen kulumisvara.

Testeissä kate on osoittautunut erittäin joustavaksi ja turvalliseksi alustaksi. Koska hake ei tiivisty runsaankaan käytön jälkeen, vähentyy putoamisesta aiheutuva vammautumisriski merkittävästi. Materiaalina turvakate ei ole liukas, ei kulkeudu vaatteiden mukana sisälle, eikä pölise tuulisellakaan säällä.

Kustannustehokkuutta turvallisuudesta tinkimättä

Tuote on kustannustehokas, sillä säästöjä on mahdollista saavuttaa myös asennus- ja huoltokustannuksissa. Turvakatteen asentaminen on helppoa ja nopeaa, ja se pysyy paikallaan kohtuullisen hyvin myös kaltevilla pinnoilla. Turvakatetta suositellaan asennettavan noin 30 senttimetrin paksuinen kerros, tällöin myös kovemman kulutuksen alueille jää riittävästi joustavaa kerrosta katteen siirtymisestä huolimatta.

Hoitotyö turvakate-alueilla on helppoa ja nopeaa: katetta ei tarvitse pehmentää jyrsimällä, eivätkä rikkaruohot ja sammal kasva runkopuulla. Toimenpiteeksi jää riittävän kerrospaksuuden varmistaminen tasaamalla tai tuotetta lisäämällä.

Lehtipuuhaketta.Kohti kestävämpää ympäristörakentamista

Viherriskin hallintaan on herätty viheralalla viime vuosina. Ilmastonmuutoksen ja globaalin kaupan myötä esimerkiksi erittäin haitallisten kasvintuhoajien on todettu levinneen meille viherrakentamisen materiaalien mukana. Kotimaista alkuperää olevat katevaihtoehdot puoltavat siten hyvin paikkaansa.

Kotimainen, kuoreton lehtipuuhake on turva-alustakäytön lisäksi myös hyvä valinta istutusalueiden kattamiseen. Erityisesti se sopii niille kasveille, joille havupuiden kuori tai hake eivät sovellu niiden sisältämien hartsien vuoksi.

Yleinen kiinnostus kestävään ja turvalliseen ympäristöön ja rakentamiseen kasvaa koko ajan. Ekologinen, kaunis lehtipuuhakepinta sitoo viheralueet osaksi maisemaa yhtä lailla urbaanissa kuin metsäympäristössä. Turvakatteella on kaikki mahdollisuudet tulla huomattavasti suositummaksi putoamisalustaksi ja pinnaksi eritasoisissa kohteissa taloyhtiöiden pihojen keinupaikoista laajoihin leikki-ja ulkoilupuistoihin.

Tutustu tarkemmin Kekkilän www-sivuilla: Turvakate ja Turvallisesti leikkeihin.

 

Artikkelin kirjoittaja, hortonomi Mari Kaartokallio toimii Kekkilässä puutarha-alan asiantuntija-tehtävissä, ja tuntee niin harrastajille kuin ammattilaisille suunnatut tuotteet.

Yhteydenotot:
Sähköposti mari.kaartokallio(a)kekkila.fi ja puhelin 0207904807

Artikkeli on julkaistu 25.10.2017


Lue seuraava artikkeli: Kaupunkiniityillä kohti monipuolista viherympäristöä »